Tài-liệu-hướng-dẫn-thiết-kế-hệ-thống-ĐHKK-PGS---TS-Nguyễn-Đức-Lợi

Ngoài đáp ứng nhu cầu của sinh viên chuyên ngành lạnh và điều hòa không khí, giáo trình cũng rất bổ ích cho các cán bộ kỹ sư các ngành khác có liên quan đến điều hòa không khí về việc tìm hiểu, lựa chọn, tính toán, thiết kế cũng như việc lắp đặt, vận hành bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị lạnh và các hệ thống điều hòa không khí…

Tải xuống

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !