Lập dự toán cơ điện

Lợi ích của khóa học

Những ai nên tham dự khóa học này?

Đăng ký học thử miễn phí khóa học

Nội dung khóa học: 8 Buổi

Bài 1: Tổng quan về lập dự toán – dự thầu

Bài 2: Giới thiệu các cuốn định mức – đơn giá cơ bản sử dụng khi lập dự toán – dự thầu công trình phần cơ điện

Bài 3: Xác định các yếu tố đầu vào trong quá trình lập dự toán – dự thầu

Bài 4: Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm dự toán

Bài 5: Thực hành trên phần mềm dự toán

Bài 6: Thực hành trên phần mềm dự toán

Bài 7: Thực hành trên phần mềm dự toán

Bài 8: Lập hồ sơ thầu và thanh quyết toán công trình

Đăng ký học thử miễn phí khóa học

Giảng viên đứng lớp

Cảm nhận học viên

Xem thêm các video phản hồi về khóa học của học viên tại đây

Đăng ký học thử miễn phí khóa học

Tài liệu – Quà tặng đi kèm

Học phí

2.500.000 VNĐ

Lịch khai giảng khóa học

Đăng ký học thử miễn phí