Lập dự toán cơ điện

Lợi ích của khóa học

Những ai nên tham dự khóa học này?

Nội dung khóa học: 8 Buổi

Bài 1: Tổng quan về lập dự toán – dự thầu

Bài 2: Giới thiệu các cuốn định mức – đơn giá cơ bản sử dụng khi lập dự toán – dự thầu công trình phần cơ điện

Bài 3: Xác định các yếu tố đầu vào trong quá trình lập dự toán – dự thầu

Bài 4: Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm dự toán

Bài 5: Thực hành trên phần mềm dự toán

Bài 6: Thực hành trên phần mềm dự toán

Bài 7: Thực hành trên phần mềm dự toán

Bài 8: Lập hồ sơ thầu và thanh quyết toán công trình

Giảng viên đứng lớp

Cảm nhận học viên

Tài liệu – Quà tặng đi kèm

Học phí

2.500.000 VNĐ

Lịch khai giảng khóa học

Tư vấn lộ trình học