I-Lợi ích của khoá học

II- Cam kết

III- Những ai nên học khoá này

Phương pháp giảng dạy và lộ trình học

IV – Nội dung khoá học ( 5 Buổi )

 Bài 1 : Cơ sở chung cho phương pháp thi công lắp đặt ống gió và phụ kiện

 Bài 2 : Kỹ thuật bọc bảo ôn ống gió

 Bài 3 : Kỹ thuật ghép nối ống gió

 Bài 4  : Kỹ thuật ghép nối máy với sumili với ống ống và miệng gió

Bài 5 : Bóc tách khối lượng và triển khai vẽ shopdrawing cho ống gió 

Hotline hỗ trợ : 098.606.9090 – 0966.717.341

Lịch khai giảng trong tháng 

Lịch khai giảng : Xem tại đây