Mục lục bài viết

1. Lợi ích của chương trình đào tạo BIM:

Chương trình đào tạo BIM giúp cho anh em kỹ sư được đào tạo về BIM thực chiến trên dự án mẫu

Giúp các anh em kỹ sư nhanh chóng nắm bắt quy trình BIM vào thực chiến trên dự án mẫu

2. Những ai nên tham gia chương trình đào tạo BIM này:

3. Nội dung chương trình đào tạo BIM

Bài 1: Chuyên đề – khái niệm

(Người học sẽ được đào tạo những điều khoản sau đây) 

Bài 2: Chuyên đề – liệt kê ứng dụng BIM cho bộ môn.

(Người học sẽ được đào tạo những điều khoản sau đây)


Bài 3: Độc lập thiết kế mô hình hóa

(Người học sẽ được khuyến khích những việc sau đây)

Mỗi thành viên (cán bộ) tự tư duy, độc lập, trong khuôn khổ thiết kế tự do thực hiện thử nghiệm và trải nghiệm thiết kế BIM bằng phần mềm Revit để giáo viên đánh giá và điều chỉnh trước khi áp đặt hệ thống


Bài 4: Các thiết lập hệ thống.

(Người học sẽ được khuyến khích những việc sau đây)


Bài 5: Thực hiện công việc thực tiễn

(từ đây sẽ đào tạo trong công việc thực tiễn)


Bài 6 Quy tắc, nguyên tắc mô hình hóa.

(Người học sẽ được đào tạo những điều khoản sau đây) 


Bài 7: Tính năng (mới) phần mềm mới Revit 2020 và 2021.

(Người học sẽ được đào tạo những điều khoản sau đây) 


Cập nhật một số tính năng mới rất quan trọng từ phần mềm sẽ ra trong năm sau, điều này nhằm chủ động về khai thác đầy đủ các tính năng mới nhằm cài thiện năng suất thiết kế được định hướng cho tương lai.


Bài 8: Module (lập, tổ chức, quản lý, kiểm soát và sử dụng)

(Người học sẽ được đào tạo những điều khoản sau đây) 

Bài 9: Không gian, cấu tạo, vật liệu

Bài 10: Phân loại và định dạng (cấu tạo, cấu kiện, đồ đạc, dụng cụ, thiết bị và tài sản)

(Người học sẽ được đào tạo những điều khoản sau đây)

Bài 11: Gói công việc (Workset > Works package)

(Người học sẽ được đào tạo những điều khoản sau đây) 

Phân chia các nội dung thiết kế trong mô hình BIM theo các gói thầu, các gói phạm vi công việc, theo các nội dung cấu tạo (cấu trúc) của tòa nhà nhằm phục vụ mục đích chuyên môn, cũng nhằm mục đích kiểm soát quy trình sản xuất thiết kế trong nội bộ với tổ/đội/ nhóm thiết kế.

Bài 12: Drawing Series.

(Người học sẽ được đào tạo những điều khoản sau đây)

Bài 13 Mức độ chi tiết mô hình hóa

(Người học sẽ được đào tạo những điều khoản sau đây) 

Bài 14: Mức độ điền giá trị thông tin

Bài 15: Kiểm soát chất lượng bản thiết kế (nội dung chuyên môn, phiên bản)

(Người học sẽ được đào tạo những điều khoản sau đây)

Bài 16: Mô hình và bản vẽ online cloud, quản lý – kiểm soát – điều phối

(Người học sẽ được đào tạo những điều khoản sau đây) 

Quy trình kiểm soát chất lượng bản thiết kế trong nội bộ bằng phương tiện điện toán đám mây BIM (BIM cloud), bản thiết kế sẽ được đệ trình, xem xét, phê duyệt với quy trình kiểm soát nội bộ, và được sử dụng thông qua trình duyệt internet hoặc và ứng dụng trên thiết bị di động (máy tính bảng, điện thoại thông minh), nhằm kịp thời phê duyệt mọi lúc mọi nơi

Bài 17: Tự kiểm soát chất lượng bản thiết kế (chất lượng BIM)

(Người học sẽ được đào tạo những điều khoản sau đây)

Kiểm soát quy tắc mô hình của sản phẩm thiết kế được phát hành, nhằm đảm bảo tính toàn vẹn, đầy đủ, chính xác của bản thiết kế phát hành.

Bài 18: Đóng gói sản phẩm model, bản vẽ và bảng tính

(Người học sẽ được đào tạo những điều khoản sau đây)

Các sản phẩm thiết kế mô hình BIM phải đệ trình (đã được đăng ký trong các điều khoản hợp đồng) sẽ được đóng gói thành phẩm. Các bản vẽ đã đăng ký để phát hành đã bao gồm kèm trong sản phẩm thiết kế mô hình BIM;
Sản phẩm thiết kế BIM sẽ được đóng gói và nộp ở dạng “bản mềm”, có thể sẽ được thỏa thuận trong đề xuất, báo giá, hợp đồng với các tập tin có thể bao gồm không giới hạn: RVT, IFC, NWD, FBX, DWF;
Sản phẩm thiết kế BIM sẽ được đóng gói và nộp ở dạng “bản cứng” có thể sẽ được thỏa thuận trong đề xuất, báo giá, hợp đồng với các tập tin có thể bao gồm không giới hạn: DWG, DXF, DWF, PDF, XLS, XML, HTML,… kèm hồ sơ in ra giấy.

Bài 19: Bản vẽ hoàn công và danh mục tài sản trang thiết bị bàn giao

(Người học sẽ được đào tạo những điều khoản sau đây)

Trải nghiệm mô hình hoàn công và bản vẽ hoàn công kèm danh mục bàn giao tài sản trang thiết bị, nhằm làm rõ thực tiễn về việc phải thiết kế chi tiết ở mức cuối cùng trong một chu trình thiết kế để quyết định thực hiện mô hình hóa như thế nào và điền các thông tin vào sản phẩm thiết kế như thế nào

Bài 20 Cách truyền tải bản thiết kế trong chương trình đào tạo BIM

(Người học sẽ được đào tạo những điều khoản sau đây)

IV- Phương pháp học và lộ trình chương trình đào tạo BIM

Chương trình đào tạo BIM - Thực chiến dự án mẫu

Chương trình đào tạo BIM – Thực chiến dự án mẫu

V – Lịch khai giảng trong tháng

Liên hệ hỗ trợ tư vấn :