Khóa học triển khai thi công và giám sát M&E

Lợi ích khóa học

Những ai nên tham dự khóa học này?

Đăng ký học thử miễn phí khóa học

Nội dung khóa học (8 buổi)

Phần 1: Tổng quan về công trình

Bài 1: Phân tích bản vẽ thiết kế thi công và yêu cầu kỹ thuật

Bài 2: An toàn về vệ sinh lao động

Phần 2: Kỹ thuật triển khai thi công hệ thống M&E tòa nhà

Bài 1: Tổng quan về kỹ thuật thi công công trình

Bài 2: Quản lý tiến độ – Nhân sự thi công

Phần 3: Giám sát chất lượng hệ thống M&E tòa nhà

Bài 1: Công tác giám sát thi công hệ thống M&E

Bài 2: Quy trình triển khai giám sát chất lượng hệ thống M&E tòa nhà

Bài 3: Quy trình nghiệm thu các hạng mục M&E

Bài 4: Giám sát thi công và nghiệm thu lắp đặt hệ thống M&E

Mục 1: Giám sát thi công và nghiệm thu phần thô
Mục 2: Giám sát thi công và nghiệm thu phần lắp đặt thiết bị
Mục 3: Giám sát thi công và nghiệm thu vận hành hệ thống

Phần 4: Công tác hồ sơ chất lượng, khối lượng

Bài 1: Công tác hồ sơ chất lượng

Bài 2: Công tác hồ sơ khối lượng

Đăng ký học thử miễn phí khóa học

Giảng viên đứng lớp

Tài liệu – Quà tặng đi kèm

Học phí

3.900.000 VNĐ

Nhân dịp ra mắt, Giảm 20% học phí cho học viên đăng ký khóa học

Lịch khai giảng trong tháng

Đăng ký học thử miễn phí