Khóa học Kỹ sư M&E chuyên nghiệp – Thiết kế hệ thống Điện

 • Thời lượng: 14 buổi
 • Học phí: 4.900.000 VNĐ
 • Tại Hà Nội: 18h30 – 9/4/2019 – T5-T7 hàng tuần – Khóa 48
 • Tại Đà Nẵng: Đang nhận học viên
 • Tại Hồ Chí Minh: 18h30 – 25/04/2019 – T3-T5 hàng tuần – Khóa 32

Học thử cơ điện miễn phí

 

 

Khóa học Kỹ sư M&E chuyên nghiệp – Thiết kế hệ thống ĐHKK

 • Thời lượng: 14 buổi
 • Học phí: 4.900.000 VNĐ
 • Tại Hà Nội: 18h30 – 5/4/2019 – T4-T6 hàng tuần – Khóa 18
 • Tại Hồ Chí Minh: 18h30 – 20/03/2019 – T4-T6 hàng tuần – Khóa 14

Học thử cơ điện miễn phí

 

 

Khóa học Kỹ sư M&E chuyên nghiệp – Thiết kế hệ thống Cấp thoát nước

 • Thời lượng: 11 buổi
 • Học phí: 3.700.000 VNĐ
 • Tại Hà Nội: Đang tuyển sinh – Khóa 11
 • Tại Hồ Chí Minh: 18h30 – 07/05/2019 – T3-T5 hàng tuần – Khóa 10

Học thử cơ điện miễn phí

 

 

Khóa học Kỹ sư M&E chuyên nghiệp – Thiết kế hệ thống PCCC

 • Thời lượng: 11 buổi
 • Học phí: 3.700.000 VNĐ
 • Tại Hà Nội: 18h30 – 15/03/2019 – T3-T6 hàng tuần – Khóa 12
 • Tại Hồ Chí Minh: 18h30 – 28/03/2019 – T3-T5 hàng tuần – Khóa 10

Học thử cơ điện miễn phí

 

 

Khóa học Lập dự toán M&E

 • Thời lượng: 5 buổi
 • Học phí: 2.500.000 VNĐ
 • Tại Hà Nội: 18h30 – 20/03/2019 – T4-T6 hàng tuần – Khóa 10
 • Tại Hồ Chí Minh: 18h30 – 18/03/2019 – T2-T4 hàng tuần – Khóa 09

Học thử cơ điện miễn phí

 

 

Khóa học Triển khai bản vẽ Shopdrawing Cơ điện trên Autocad

 • Thời lượng: 8 buổi
 • Học phí: 2.300.000 VNĐ
 • Tại Hà Nội: 18h30 – 26/03/2019 – T3-T5 hàng tuần – Khóa 28
 • Tại Đà Nẵng: Đang tuyển sinh – Khóa 03
 • Tại Hồ Chí Minh: 18h30 – 22/04/2019 – T2-T6 hàng tuần – Khóa 29

Học thử cơ điện miễn phí

 

 

Khóa học Revit MEP

 • Thời lượng: 14 buổi
 • Học phí: 3.900.000 VNĐ
 • Tại Hà Nội: 18h30 – 07/03/2019 – T5-T7 hàng tuần – Khóa 23
 • Tại Hồ Chí Minh: 18h30 – 26/04/2019 – T4-T6 hàng tuần – Khóa 24

Học thử cơ điện miễn phí

 

 

Khóa học PLC S7 – 300

 • Thời lượng: 5 buổi
 • Học phí: 2.500.000 VNĐ
 • Tại Hồ Chí Minh: 18h30 – 19/04/2019 – T4-T6 hàng tuần – Khóa 04

Học thử cơ điện miễn phí