Online

Khóa học Thiết kế Điện

Khóa học Thiết kế hệ thống điều hòa thông gió

Khóa học Thiết kế hệ thống cấp thoát nước

Khóa học Thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy

Khóa học Lập Dự Toán Cơ Điện

Khóa học Autocad Cơ bản

Khóa học Autocad – Triển khai bản vẽ Shopdrawing M&E

Khóa học Revit MEP – Từ cơ bản đến nâng cao

Offline

Tại Hà Nội

# Khóa học Thời lượng Thời gian Khai giảng Học phí  Đăng kí
1 Autocad 18 – Triển khai bản vẽ Shopdraiwing  08 buổi Thứ 4, 6
(18h30-21h)
18h30 – 28/02/2018 2.000.000  đăng kí thường
2 Revit MEP 18 – Dành cho người mới bắt đầu  10 buổi Thứ 2, 5
(18h30-21h)
18h30 – 26/02/2018 2.500.000  đăng kí thường
3 Kỹ sư M&E chuyên nghiệp – Điện 36 14 buổi  Thứ 4, 6
(18h30-21h)
18h30 – 28/02/2018 4.200.000 đăng kí thường
4 Kỹ sư M&E chuyên nghiệp – Cơ
Thiết kế hệ thống ĐHKK 12
11 buổi  Thứ 3, 5
(18h30-21h)
18h30 – 13/03/2018 3.300.000 đăng kí thường
5 Kỹ sư M&E chuyên nghiệp – Cơ:
Thiết kế hệ thống Cấp Thoát Nước 09
11 buổi  Thứ 3, 5
(18h30-21h)
Nhận học viên khóa mới 3.300.000 đăng kí thường
6 Kỹ sư M&E chuyên nghiệp – Cơ:
Thiết kế hệ thống PCCC 08
11 buổi Thứ 3, 6
(18h30-21h)
18h30 – 20/03/2018 3.300.000 đăng kí thường
7 Lập dự toán M&E 08 5 buổi Thứ 2
(18h30-21h)
18h30 – 30/03/2018 1.500.000 đăng kí thường

Tại Đà Nẵng

# Khóa học Thời lượng Thời gian Khai giảng Học phí  Đăng kí
1 Kỹ sư M&E chuyên nghiệp – Điện 11 14 buổi  Thứ 4, 7
(18h30-21h30)
18h30 – 07/03/2018  4.200.000 đăng kí thường
2 Lập dự toán M&E 01 5 buổi Tối chủ nhật Đang nhận học viên 1.500.000 đăng kí thường
3 Autocad – Triển khai bản vẽ Shopdrawing 03 08 buổi Thứ 3, 6
(18h30-21h30)
18h30 – 13/03/2018 2.000.000 đăng kí thường

Tại Hồ Chí Minh

# Khóa học Thời lượng Thời gian Khai giảng Học phí  Đăng kí
1 Autocad 16 – Triển khai bản vẽ Shopdrawing 08 buổi Thứ 3, 5
(18h30-21h)
18h30 – 27/02/2018 2.000.000  đăng kí thường
2 Revit MEP 15 – Dành cho người mới bắt đầu 10 buổi Thứ 2, 6
(18h30-21h)
18h30 – 26/02/2018 2.500.000 đăng kí thường
3 Kỹ sư M&E chuyên nghiệp – Điện 19 14 buổi  Thứ 4, 6
(18h30-21h)
18h30 – 28/02/2018  4.200.000 đăng kí thường
4 Kỹ sư M&E chuyên nghiệp – Cơ
Thiết kế hệ thống ĐHKK 08
11 buổi  Thứ 3, 5
(18h30-21h)
18h30 – 01/03/2018  3.300.000 đăng kí thường
5 Kỹ sư M&E chuyên nghiệp – Cơ:
Hệ thống cấp thoát nước 05
11 buổi  Thứ 2, 4
(18h30-21h)
18h30 – 28/02/2018  3.300.000 đăng kí thường
6 Kỹ sư M&E chuyên nghiệp – Cơ:
Thiết kế hệ thống PCCC 04
11 buổi Thứ 2, 6
(18h30-21h)
18h30 – 26/02/2018 3.300.000 đăng kí thường
7 Lập dự toán M&E 05 5 buổi Thứ 3, 5
(18h30-21h)
Đang nhận học viên 1.500.000 đăng kí thường
8 Lập trình PLC S7 300 12 buổi  Thứ 4, 6
(18h30-21h)
18h30 – 14/03/2018 2.500.000 đăng kí thường

Các Chương Trình Combo Ưu Đãi Học Phí [Không thể bỏ qua]

Quỹ Học Bổng 1 Tỷ Đồng

 

Lịch Khai Giảng
4.8 (95.63%) 32 votes