Danh sách tổng hợp các khóa học Cơ điện tại VNK EDU.

Để thuận tiện cho việc tìm kiếm, bạn click vào nút mục lục và bấm vào khóa học yêu thích để xem thông tin chi tiết nhé!

Khóa học Kỹ sư M&E chuyên nghiệp – Thiết kế hệ thống Điện

 • Thời lượng: 14 buổi
 • Học phí: 4.900.000 VNĐ
 • Thông tin khóa học: Xem tại đây
 • Tại Hà Nội: 18h30 – 4/6/2019 – T3-T5 hàng tuần – Khóa 50
 • Tại Đà Nẵng: 18h30 – 31/5/2019 – T3-T6 hàng tuần – Khóa 18
 • Tại Hồ Chí Minh: 18h30 – 24/5/2019 – T4-T6 hàng tuần – Khóa 33

Học thử cơ điện miễn phí

 

 

Khóa học Kỹ sư M&E chuyên nghiệp – Thiết kế hệ thống ĐHKK

 • Thời lượng: 14 buổi
 • Học phí: 4.900.000 VNĐ
 • Thông tin khóa học: Xem tại đây
 • Tại Hà Nội: 18h30 – 15/5/2019 – T4-T6 hàng tuần – Khóa 18
 • Tại Hồ Chí Minh: 18h30 – 3/6/2019 – T2-T4 hàng tuần – Khóa 15

Học thử cơ điện miễn phí

 

 

Khóa học Kỹ sư M&E chuyên nghiệp – Thiết kế hệ thống Cấp thoát nước

 • Thời lượng: 11 buổi
 • Học phí: 3.700.000 VNĐ
 • Thông tin khóa học: Xem tại đây
 • Tại Hà Nội: Đang tuyển sinh – Khóa 11
 • Tại Hồ Chí Minh: 18h30 – 06/06/2019 – T3-T5 hàng tuần – Khóa 11

Học thử cơ điện miễn phí

 

 

Khóa học Kỹ sư M&E chuyên nghiệp – Thiết kế hệ thống PCCC

 • Thời lượng: 11 buổi
 • Học phí: 3.700.000 VNĐ
 • Thông tin khóa học: Xem tại đây
 • Tại Hà Nội: 18h30 – 3/05/2019 – T3-T6 hàng tuần – Khóa 13
 • Tại Hồ Chí Minh: 18h30 – 20/05/2019 – T2-T6 hàng tuần – Khóa 11

Học thử cơ điện miễn phí

 

 

Khóa học Lập dự toán M&E

 • Thời lượng: 8 buổi
 • Học phí: 2.500.000 VNĐ
 • Thông tin khóa học: Xem tại đây
 • Tại Hà Nội: 18h30 – 16/05/2019 – T3-T5 hàng tuần – Khóa 11
 • Tại Hồ Chí Minh: 18h30 – 06/06/2019 – T2-T4 hàng tuần – Khóa 10

Học thử cơ điện miễn phí

 

 

Khóa học Autocad cơ điện – Triển khai bản vẽ Shopdrawing

 • Thời lượng: 8 buổi
 • Học phí: 2.300.000 VNĐ
 • Thông tin khóa học: Xem tại đây
 • Tại Hà Nội: 18h30 – 29/5/2019 – T2-T4 hàng tuần – Khóa 30
 • Tại Đà Nẵng: Đang tuyển sinh – Khóa 03
 • Tại Hồ Chí Minh: 18h30 – 28/5/2019 – T3-T5 hàng tuần – Khóa 30

Học thử cơ điện miễn phí

 

 

Khóa học Revit MEP

 • Thời lượng: 14 buổi
 • Học phí: 3.900.000 VNĐ
 • Thông tin khóa học: Xem tại đây
 • Tại Hà Nội: 18h30 – 16/5/2019 – T2-T5 hàng tuần – Khóa 23
 • Tại Hồ Chí Minh: 18h30 – 3/5/2019 – T4-T6 hàng tuần – Khóa 24

Học thử cơ điện miễn phí

 

 

Khóa học PLC S7 – 300

 • Thời lượng: 12 buổi
 • Học phí: 2.500.000 VNĐ
 • Thông tin khóa học: Xem tại đây
 • Tại Hồ Chí Minh: 18h30 – 23/04/2019 – T3-T5 hàng tuần – Khóa 04

Học thử cơ điện miễn phí

 

 

Học cơ điện online (Dành cho người không có điều kiện học tại 2 cơ sở HN và HCM)

Xem thông tin tại đây: dehieu.vn