Quỹ học bổng dành cho sinh viên xuất sắc, học viên có hoàn cảnh khó khăn

Quỹ Học Bổng 1 Tỷ Đồng

Tại Hà Nội

# Khóa học Thời lượng Thời gian Khai giảng Học phí  Đăng kí
1 Autocad 13 – Triển khai bản vẽ Shopdraiwing  08 buổi Thứ 3, 5
(18h30-21h)
18h30 – 28/09/2017 2.000.000  đăng kí thường
2 Revit MEP 13 – Dành cho người mới bắt đầu  10 buổi Thứ 2, 7
(18h30-21h)
18h30 – 25/09/2017 2.500.000  đăng kí thường
3 Kỹ sư M&E chuyên nghiệp – Điện 31 14 buổi  Thứ 4, 6
(18h30-21h)
18h30 – 22/09/2017 4.200.000 đăng kí thường
4 Kỹ sư M&E chuyên nghiệp – Cơ
Thiết kế hệ thống ĐHKK 09
09 buổi  Thứ 2, 4
(18h30-21h)
18h30 – 11/09/2017 2.700.000 đăng kí thường
5 Kỹ sư M&E chuyên nghiệp – Cơ:
Thiết kế hệ thống Cấp Thoát Nước 08
09 buổi  Thứ 3, 5
(18h30-21h)
Nhận học viên khóa mới 2.700.000 đăng kí thường
6 Kỹ sư M&E chuyên nghiệp – Cơ:
Thiết kế hệ thống PCCC 06
09 buổi Thứ 3
(18h30-21h)
Nhận học viên khóa mới 2.700.000 đăng kí thường
7 Lập dự toán M&E 03 5 buổi Thứ 2, 5
(18h30-21h)
Nhận học viên khóa mới 1.500.000 đăng kí thường

Tại Đà Nẵng

# Khóa học Thời lượng Thời gian Khai giảng Học phí  Đăng kí
1 Kỹ sư M&E chuyên nghiệp – Điện 09 12 buổi  Thứ 2, 6
(18h30-21h30)
19h00 – 25/09/2017  4.200.000 đăng kí thường
2 Lập dự toán M&E 01 5 buổi Tối chủ nhật Đang nhận học viên 1.500.000 đăng kí thường
3 Autocad 01 – Triển khai bản vẽ Shopdrawing 08 buổi Thứ 4, 7
(18h30-21h30)
19h00 – 09/09/2017 2.000.000 đăng kí thường

Tại Hồ Chí Minh

# Khóa học Thời lượng Thời gian Khai giảng Học phí  Đăng kí
1 Autocad 12 – Triển khai bản vẽ Shopdrawing 08 buổi Thứ 4, 6
(18h30-21h)
18h30 – 20/09/2017 2.000.000  đăng kí thường
2 Revit MEP 11 – Dành cho người mới bắt đầu 10 buổi Thứ 2, 6
(18h30-21h)
18h30 – 29/09/2017 2.500.000 đăng kí thường
3 Kỹ sư M&E chuyên nghiệp – Điện 15 14 buổi  Thứ 3, 5
(18h30-21h)
18h30 – 21/09/2017  4.200.000 đăng kí thường
4 Kỹ sư M&E chuyên nghiệp – Cơ
Thiết kế hệ thống ĐHKK 05
14 buổi  Thứ 2, 4
(18h30-21h)
18h30 – 11/09/2017  2.700.000 đăng kí thường
5 Kỹ sư M&E chuyên nghiệp – Cơ:
Hệ thống cấp thoát nước 03
14 buổi  Thứ 3, 5
(18h30-21h)
18h30 – 14/09/2017  2.700.000 đăng kí thường
6 Kỹ sư M&E chuyên nghiệp – Cơ:
Thiết kế hệ thống PCCC 02
14 buổi Thứ 4, 6
(18h30-21h)
18h30 – 06/09/2017 2.700.000 đăng kí thường
7 Lập dự toán M&E 03 5 buổi Thứ 3, 5
(18h30-21h)
Đang nhận học viên 1.500.000 đăng kí thường

Học Online

Vui lòng truy cập: http://dehieu.vn/

Lịch Khai Giảng
4.6 (92.22%) 18 votes

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !