Offline

Tại Hà Nội

# Khóa học Thời lượng Thời gian Khai giảng Học phí  Đăng kí
1 Autocad 24 – Triển khai bản vẽ Shopdrawing 08 buổi Thứ 2, 4
(18h30-21h)
18h30 – 24/09/2018 2.300.000  đăng kí thường
2 Revit MEP 21 – Dành cho người mới bắt đầu 14 buổi Thứ 2, 5
(18h30-21h)
18h30 – 13/09/2018 3.900.000 đăng kí thường
3 Kỹ sư M&E chuyên nghiệp – Điện 43 14 buổi  Thứ 3, 5
(18h30-21h)
18h30 – 20/09/2018  4.700.000 đăng kí thường
4 Kỹ sư M&E chuyên nghiệp – Cơ
Thiết kế hệ thống ĐHKK 15
11 buổi  Thứ 4, 6
(18h30-21h)
18h30 – 12/09/2018  3.700.000 đăng kí thường
5 Kỹ sư M&E chuyên nghiệp – Cơ:
Hệ thống cấp thoát nước 10
11 buổi  Thứ 3, 5
(18h30-21h)
Đang nhận học viên  3.700.000 đăng kí thường
6 Kỹ sư M&E chuyên nghiệp – Cơ:
Thiết kế hệ thống PCCC 10
11 buổi Thứ 3, 6
(18h30-21h)
18h30 – 09/10/2018 3.700.000 đăng kí thường
7 Lập dự toán M&E 09 5 buổi Thứ 2
(18h30-21h)
18h30 – 15/10/2018 1.700.000 đăng kí thường

Tại Đà Nẵng

# Khóa học Thời lượng Thời gian Khai giảng Học phí  Đăng kí
1 Kỹ sư M&E chuyên nghiệp – Điện 15 14 buổi  Thứ 2, 5
(18h30-21h30)
18h30 – 24/09/2018 4.700.000 đăng kí thường
2 Lập dự toán M&E 01 5 buổi Tối chủ nhật Đang nhận học viên 1.700.000 đăng kí thường
3 Autocad – Triển khai bản vẽ Shopdrawing 03 08 buổi Thứ 2, 4
(18h30-21h30)
Đang nhận học viên 2.300.000 đăng kí thường

Tại Hồ Chí Minh

# Khóa học Thời lượng Thời gian Khai giảng Học phí  Đăng kí
1 Autocad 23 – Triển khai bản vẽ Shopdrawing 08 buổi Thứ 3, 5
(18h30-21h)
18h30 – 25/09/2018 2.300.000  đăng kí thường
2 Revit MEP 20 – Dành cho người mới bắt đầu 14 buổi Thứ 2, 4
(18h30-21h)
18h30 – 12/09/2018 3.900.000 đăng kí thường
3 Kỹ sư M&E chuyên nghiệp – Điện 26 14 buổi  Thứ 4, 6
(18h30-21h)
18h30 – 21/09/2018 4.700.000 đăng kí thường
4 Kỹ sư M&E chuyên nghiệp – Cơ
Thiết kế hệ thống ĐHKK 11
11 buổi  Thứ 2, 6
(18h30-21h)
18h30 – 14/09/2018 3.700.000 đăng kí thường
5 Kỹ sư M&E chuyên nghiệp – Cơ:
Hệ thống cấp thoát nước 08
11 buổi  Thứ 2, 4
(18h30-21h)
18h30 – 17/09/2018  3.700.000 đăng kí thường
6 Kỹ sư M&E chuyên nghiệp – Cơ:
Thiết kế hệ thống PCCC 07
11 buổi Thứ 3, 5
(18h30-21h)
18h30 – 06/09/2018 3.700.000 đăng kí thường
7 Lập dự toán M&E 07 5 buổi Thứ 3, 5
(18h30-21h)
18h30 – 20/09/2018 1.700.000 đăng kí thường
8 Lập trình PLC S7-300 02 12 buổi Thứ 2, 4
(18h30-21h)
Đang nhận học viên 2.500.000 đăng kí thường

 

 

Lịch Khai Giảng
4.8 (96.6%) 53 votes