Lịch khai giảng các khóa học tại VNK EDU

Lịch khai giảng trong tháng

Khóa học Autocad cơ bản

Khóa học Triển khai bản vẽ Shopdrawing trên Autocad

Khóa học Revit MEP cơ bản

Khóa học Revit MEP nâng cao

Khóa học Triển khai thi công và giám sát M&E cho tòa nhà

Khóa học thiết kế hệ thống Điện

Khóa học thiết kế hệ thống Điều hòa không khí

Khóa học thiết kế hệ thống Cấp thoát nước

Khóa học thiết kế hệ thống PCCC

Khóa học Lập dự toán cơ điện

Khóa học PLC S7 – 300

Các khóa học online khác trong lĩnh vực M&E

Gói combo đặc biệt

Dành cho các khóa offline

Dành cho các khóa online

Đăng ký học thử – Tư vấn miễn phí