Offline

Tại Hà Nội

# Khóa học Thời lượng Thời gian Khai giảng Học phí  Đăng kí
1 Autocad 27 – Triển khai bản vẽ Shopdrawing 08 buổi Thứ 3, 5
(18h30-21h)
18h30 – 19/02/2019 2.300.000  đăng kí thường
2 Revit MEP 23 – Dành cho người mới bắt đầu 14 buổi Thứ 5, 7
(18h30-21h)
18h30 – 28/02/2019 3.900.000 đăng kí thường
3 Kỹ sư M&E chuyên nghiệp – Điện 46 14 buổi  Thứ 3, 5
(18h30-21h)
18h30 – 09/01/2019  4.700.000 đăng kí thường
4 Kỹ sư M&E chuyên nghiệp – Cơ
Thiết kế hệ thống ĐHKK 17
11 buổi  Thứ 2, 6
(18h30-21h)
18h30 – 11/01/2019  3.700.000 đăng kí thường
5 Kỹ sư M&E chuyên nghiệp – Cơ:
Hệ thống cấp thoát nước 11
11 buổi  Thứ 4, 6
(18h30-21h)
18h30 – 04/01/2019  3.700.000 đăng kí thường
6 Kỹ sư M&E chuyên nghiệp – Cơ:
Thiết kế hệ thống PCCC 11
11 buổi Thứ 3, 6
(18h30-21h)
18h30 – 18/12/2018 3.700.000 đăng kí thường
7 Lập dự toán M&E 09 5 buổi Thứ 6
(18h30-21h)
18h30 – 19/11/2018 2.500.000 đăng kí thường

Tại Đà Nẵng

# Khóa học Thời lượng Thời gian Khai giảng Học phí  Đăng kí
1 Kỹ sư M&E chuyên nghiệp – Điện 16 14 buổi  Thứ 3, 6
(18h30-21h30)
18h30 – 28/12/2018 4.700.000 đăng kí thường
2 Lập dự toán M&E 01 5 buổi Tối chủ nhật Đang nhận học viên 2.500.000 đăng kí thường
3 Autocad – Triển khai bản vẽ Shopdrawing 03 08 buổi Thứ 2, 4
(18h30-21h30)
Đang nhận học viên 2.300.000 đăng kí thường

Tại Hồ Chí Minh

# Khóa học Thời lượng Thời gian Khai giảng Học phí  Đăng kí
1 Autocad 27 – Triển khai bản vẽ Shopdrawing 08 buổi Thứ 4, 6
(18h30-21h)
18h30 – 27/01/2019 2.300.000  đăng kí thường
2 Revit MEP 23 – Dành cho người mới bắt đầu 14 buổi Thứ 3, 5
(18h30-21h)
18h30 – 26/02/2019 3.900.000 đăng kí thường
3 Kỹ sư M&E chuyên nghiệp – Điện 30 14 buổi  Thứ 3, 5
(18h30-21h)
18h30 – 21/02/2019 4.700.000 đăng kí thường
4 Kỹ sư M&E chuyên nghiệp – Cơ
Thiết kế hệ thống ĐHKK 14
11 buổi  Thứ 4, 6
(18h30-21h)
18h30 – 22/02/2019 3.700.000 đăng kí thường
5 Kỹ sư M&E chuyên nghiệp – Cơ:
Hệ thống cấp thoát nước 11
11 buổi  Thứ 2, 6
(18h30-21h)
18h30 – 25/02/2019  3.700.000 đăng kí thường
6 Kỹ sư M&E chuyên nghiệp – Cơ:
Thiết kế hệ thống PCCC 09
11 buổi Thứ 3, 5
(18h30-21h)
18h30 – 15/01/2019 3.700.000 đăng kí thường
7 Lập dự toán M&E 08 8 buổi Thứ 3, 5
(18h30-21h)
18h30 – 04/12/2018 2.500.000 đăng kí thường
8 Lập trình PLC S7-300 03 12 buổi Chủ nhật
(8h00-17h00)
Đang nhận học viên 2.500.000 đăng kí thường

 

 

Lịch Khai Giảng
4.8 (96.9%) 58 votes