Lớp học thiết kế hệ thống pccc

Lợi ích khóa học:

Những ai nên tham dự khóa học này?

Phương pháp học

Nội dung khóa học: 11 Buổi

Học phần I:Triển khai thiết kế hệ thống Phòng cháy chữa cháy

Bài 1: Giới thiệu các hệ thống PCCC

Bài 2, 3: Lý thuyết báo cháy

Bài 4: Thực hành thiết kế hệ thống báo cháy

Bài 5, 6: Lý thuyết hệ thống chữa cháy nước

Bài 7: Thực hành thiết kế hệ thống chữa cháy

Bài 8: Lý thuyết hệ thống chữa cháy FM 200, NOVEC 1230 & SOL khí

Bài 9: Thực hành thiết kế hệ thống chữa cháy FM 200, NOVEC 1230 & SOL khí

Học phần II: Đo bóc khối lượng hệ thống Phòng cháy chữa cháy

Bài 1: Đo bóc khối lượng hệ thống Phòng cháy chữa cháy

Bài 2 : Bóc tách khối lượng hệ thống Phòng cháy chữa cháy

Giảng viên giảng dạy

Với đội ngũ giảng viên 7- 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư vấn thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy, triển khai thi công, lập dự toán với các dự án nhà thầu chính là Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam sẽ hướng dẫn tận tình cho học viên không chỉ trong mà còn sau khóa học.

Khóa học giúp bạn làm chủ kiến thức phòng cháy chữa cháy từ quá trình: Hiểu tổng quan về hệ thống => Tính toán thiết kế => Triển khai thiết kế => Đo bóc.

Cảm nhận học viên

Tài liệu – Quà tặng đi kèm

Học lại miễn phí khóa học nếu có nhu cầu

Lịch khai giảng trong tháng