Cấp Thoát Nước

Câu hỏi: Thiết kế mạng lưới thoát nước cho khu dân cư biết các dữ liệu sau: Mặt bằng quy hoạch như hình vẽ; Mật độ dân số 220 người/ha; Tiêu chuẩn thải nước qtt = 273 l/ng.ngđ; Các công trình công cộng: 3 trường học, mỗi trường có...

Chi tiết

Đường kính nhỏ nhất. Độ đầy. Độ dốc. Tốc độ. Các đoạn ống không tính toán của mạng lưới thoát nước Đường kính nhỏ nhất Theo tiêu chuẩn xây dựng, đường kính nhỏ nhất của MLTN được quy định như sau: MLTN đường phố: dmin = 200 mm MLTN...

Chi tiết

Trạng thái và chế độ của dòng chảy trong mạng lưới thoát nước Căn cứ vào chức năng của mạng lưới thoát nước là vận chuyển nước thải ra khỏi phạm vi nào đó nhưng phải đáp ứng được yêu cầu: Vận chuyên nước thải không được lắng đọng cặn...

Chi tiết

Các giai đoạn thiết kế Nhiệm vụ thiết kế: Cải tạo và mở rộng mạng lưới cũ: khó khăn hơn; Thiết kế cho một thành phố mới hoàn toàn: dễ hơn cả; Thiết kế mạng lưới thoát nước cục bộ cho một xí nghiệp hay khu nhà nào đó:...

Chi tiết

Thiết kế công trình bên ngoài Khi thiết kế hệ thống thoát nước phải xem xét các giải pháp cơ bản của sơ đồ thoát nước được lựa chọn phù hợp với thiết kế qui hoạch của các đô thị, khu dân cư tập trung và khu công nghiệp,…...

Chi tiết

Trước khi tiến hành triển khai shop drawing hệ thống cấp thoát nước thì ta cần đọc hiểu bản vẽ cấp thoát nước để có thể hình dung được hạng mục mình cần shop drawing có những phần nào? Kết hợp với yêu cầu của chủ đầu tư thông qua...

Chi tiết

Tiêu chuẩn dùng nước là lượng nước bình quân tính cho một đơn vị tiêu thụ trên một đơn vị thời gian hay một đơn vị sản phẩm, tính bằng l/người – ngày, l/người – ca sản xuất hay l/đơn vị sản phẩm. Tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt...

Chi tiết

Tính toán mạng lưới thoát nước trong nhà bào gồm: Xác định lưu lượng nước thải, tính toán thủy lực để chọn đường kinh ống cũng như các thông số làm việc của đường ống thoát nước. Xác định lưu lượng nước thải tính toán Lưu lượng nước thải...

Chi tiết

Tên kỹ thuật thông dụng của phụ kiện ống nhựa Socket : Đầu nối thẳng, măng sông, khâu nối  Female socket : Đầu nối ren trong,măng sông ren trong Male socke : Đầu nối ren ngoài,măng sông ren ngoài, khâu nối ren ngoài Wye : Ba chạc 45 độ,...

Chi tiết

Công suất của hệ thống cấp nước Công suất của HTCN là tổng lượng nước do hệ thống phát ra cho tất cả các đối tượng tiêu thụ trong một ngày đêm (không kể lượng nước dùng cho bản thân nhà máy nước và lượng nước rò rỉ), được...

Chi tiết
Lịch khai giảng

Tin tức

Xem thêm