Cấp Thoát Nước

Trước khi tiến hành triển khai shop drawing hệ thống cấp thoát nước thì ta cần đọc hiểu bản vẽ cấp thoát nước để có thể hình dung được hạng mục mình cần shop drawing có những phần nào? Kết hợp với yêu cầu của chủ đầu tư thông qua...

Chi tiết

Tiêu chuẩn dùng nước là lượng nước bình quân tính cho một đơn vị tiêu thụ trên một đơn vị thời gian hay một đơn vị sản phẩm, tính bằng l/người – ngày, l/người – ca sản xuất hay l/đơn vị sản phẩm. Tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt...

Chi tiết

Tính toán mạng lưới thoát nước trong nhà bào gồm: Xác định lưu lượng nước thải, tính toán thủy lực để chọn đường kinh ống cũng như các thông số làm việc của đường ống thoát nước. Xác định lưu lượng nước thải tính toán Lưu lượng nước thải...

Chi tiết

Tên kỹ thuật thông dụng của phụ kiện ống nhựa Socket : Đầu nối thẳng, măng sông, khâu nối  Female socket : Đầu nối ren trong,măng sông ren trong Male socke : Đầu nối ren ngoài,măng sông ren ngoài, khâu nối ren ngoài Wye : Ba chạc 45 độ,...

Chi tiết

Công suất của hệ thống cấp nước Công suất của HTCN là tổng lượng nước do hệ thống phát ra cho tất cả các đối tượng tiêu thụ trong một ngày đêm (không kể lượng nước dùng cho bản thân nhà máy nước và lượng nước rò rỉ), được...

Chi tiết

Cơ sở lý thuyết Tính toán mạng lưới vòng rất phức tạp, vì: Rất khó xác định phương chuyển động của nước tới một điểm nào đó của mạng một cách chính xác. Ví dụ: Từ 1 ⇒ 4 nước có thể chuyển động theo hai hay nhiều tuyến khác nhau: 1-2-3-4...

Chi tiết

Sổ tay vật tư ngành nước thể hiện đầy đủ các nội dung về cỡ, hiệu, chủng loại, vật liệu chế tạo các vật tư hiện đang sử dụng trong mạng lưới cấp nước từ ống, van, phụ tùng, vật tư sửa chữa đến vật tư ống ngánh cùng với hiện...

Chi tiết

Giáo trình môn Cấp thoát nước do Nguyễn Đình Huấn và Nguyễn Lan Phương biên soạn. Nội dung giáo trình có 9 chương trình bày như sau: Chương 1: Các hệ thống và sơ đồ hệ thống cấp thoát nước Chương 2: Các tài liệu cơ sở để thiết...

Chi tiết

“Em đang học chuyên ngành Kỹ thuật điện, sau này muốn làm về thiết kế M&E mà cụ thể là mảng điện. Vậy em cần trang bị cho mình những gì ngoài những kiến thức học trên trường để có thể làm việc tốt ?” Câu trả lời dành...

Chi tiết

Nhu cầu nước và tiêu chuẩn dùng nước Nhu cầu nước Khi thiết hệ thống cấp nước cho một đối tượng cụ thể cần phải nghiên cứu tính toán để thỏa mãn các nhu cầu dùng nước cho các mục đích sau đây: Nước dùng sinh hoạt  trong các nhà ở và trong các...

Chi tiết
Lịch khai giảng

Tin tức

Xem thêm