PLC

Phép Logic And Kí hiệu: n, m: Biểu diễn các toán hạng địa chỉ ngõ vào như sau: I, Q, M, L, T, C, D. Chúng ta có thể kiểm tra trạng thái tín hiệu của hai hoặc nhiều tín hiệu ngõ vào của cổng AND. Kết quả RLO=1...

Chi tiết

Tiếp điểm thường mở (No_normally open contact) Kí hiệu: n: Biểu diễn các toán hạng địa chỉ như sau: I, Q, M, L, T, C, D.  Lệnh này dùng để đặt một công tắc logic thường mở vào chương trình, nó để kiểm tra trạng thái tín hiệu mức...

Chi tiết

Để chương trình được mềm dẻo thì S7-300 chia thành các module. Số các module được sử dụng nhiều hay ít tùy theo từng ứng dụng nhưng tối thiểu bao giờ cũng phải có một module chính là module CPU, các module còn lại là những module nhận/truyền tín...

Chi tiết

Việc xử lý tín hiệu analog là một trong những bài toán lập trình PLC ứng dụng rất nhiều trong thực tế. Với mức độ bao phủ rộng thị trường PLC của hãng Mitsubishi, bài viết này chúng ta sẽ thực hành lập trình để cùng lúc sử dụng...

Chi tiết

Lập trình PLC Delta điều khiển Servo bằng lệnh phát xung – Ứng dụng PLC Delta, Servo Delta trong công nghiệp chế tạo máy. Sau khi làm quen với PLC và Servo, lập trình viên có thể tìm hiểu thêm về điều khiển phát xung để điều khiển Servo...

Chi tiết

PHẦN 3: THUYẾT MINH SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ VÀ CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG THANG MÁY Giới thiệu chung sơ đồ nguyên lý toàn hệ thống Sơ đồ nguyên lý chung cho toàn hệ thống được mô tả trên hình dưới. Trong đó đối tượng được điều khiển là cabin...

Chi tiết

PHẦN 2: CÁC SƠ ĐỒ THUẬT TOÁN SỬ DỤNG TRONG ĐIỀU KHIỂN THANG MÁY Các chương trình xử lý phím gọi xuống Có phím gọi xuống khi thang máy đang dừng (SBN_1) Kiểm tra trường hợp người gọi thang đứng ở đúng tầng mà Cabin thang máy đang dừng, nếu...

Chi tiết

Phần 1: TÍN HIỆU HÓA VÀ LÝ THUYẾT CHUNG VỀ TỐI ƯU LUẬT ĐIỀU KHIỂN THANG MÁY Tối ưu hóa chương trình điều khiển thang máy Vấn đề tối ưu hoá trong điều khiển thang máy  Như đã biết, trong các thang máy các nút ấn gọi thang được...

Chi tiết

Là toàn bộ chương trình được lưu trong bộ nhớ dưới dạng các khối chương trình (OB, FC, FB..) và được thực hiện với chu kỳ quét. Để có thể thực hiện một chương trình điều khiển. Tất nhiên PLC phải có tính năng như một máy tính. Nghĩa là...

Chi tiết

Để có thể soạn thảo chương trình cho các PLC S7-200, chúng ta dùng phần mềm Step7 MicroWin. Và cũng giống như PLC của các hãng khác, chúng ta có 3 dạng soạn thảo thông dụng là dạng LAD, FBD và STL. Việc chọn dạng soạn thảo nào để...

Chi tiết
Lịch khai giảng

Tin tức

Xem thêm