Phòng Cháy Chữa Cháy

Theo điều 17 – Nghị định 35/2003/NĐ-CP. 1. Cơ quan thiết kế về phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm: a) Thiết kế bảo đảm các yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy; chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm thiết kế trong thời gian xây dựng...

Chi tiết

Hồ sơ thẩm duyệt: a) Văn bản đề nghị thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư, trường hợp chủ đầu tư ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo; b) Bản sao giấy phép đầu tư...

Chi tiết

Theo điều 16 – Nghị định 35/2003/NĐ-CP. 1. Dự án, công trình hay hạng mục công trình (sau đây gọi chung là công trình) quy định tại phụ lục 4 Nghị định này thuộc mọi nguồn vốn đầu tư khi xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất...

Chi tiết

Hồ sơ thẩm duyệt: a, Văn bản đề nghị thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư, trường hợp chủ đầu tư ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo; b, Bản sao Giấy phép đầu tư...

Chi tiết

Danh mục phương tiện phòng cháy và chữa cháy: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy gồm phương tiện cơ giới, thiết bị, máy móc, dụng cụ, hoá chất, công cụ hỗ trợ chuyên dùng cho việc phòng cháy và chữa cháy, cứu người, cứu tài sản được quy...

Chi tiết

Quy định chung: Đối tượng cấp giấy chứng nhận là các cơ sở quy định tại Phụ lục 2 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP và phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy. Các đối tượng trên trước khi...

Chi tiết

Theo quy định của pháp luật, Phương tiện phòng cháy và chữa cháy sản xuất mới trong nước hoặc nhập khẩu đều phải được kiểm định về chất lượng, chủng loại, mẫu mã theo quy định của Bộ Công An. Bài viết cung cấp một số thông tin liên...

Chi tiết

Các đèn hiển thị AC: Đèn hiển thị nguồn AC. Battery: Đèn hiển thị nguồn Acquy. Zone: Đèn hiển thị các khu vực. Fire alarm lamp: Đang xảy ra sự cố cháy. Disconnect: Đèn hiển thị lỗi kết nối. Battery power: Đèn hiển thị lỗi nguồn Acquy. AC power:...

Chi tiết

Hệ thống báo cháy được tự động cài đặt trong 24/24. Trong trạng thái hoạt động bình thường đèn Power sáng. Nếu xảy ra sự cố cháy chuông báo sẽ kêu vang và tại trung tâm sẽ hiển thị khu vực xảy ra sự cố cháy tương ứng dựa...

Chi tiết

Các đèn hiển thị FIRE: Báo cháy. ALARM: Số sự kiện Alram. WIRE – BREAK: Số sự kiện đứt dây. FAULT: Số sự kiện lỗi. Các nút nhấn thường dùng Reset: Reset hệ thống. Mute: Ngắt chuông tại tủ. Bell: Ngắt hệ thống chuông ngoài tủ.       Quy trình xử...

Chi tiết
Lịch khai giảng

Tin tức

Xem thêm