Lợi ích khóa học

Cam kết

Ai nên học khóa này?

Nội dung khóa học

Phần 1: Đọc bản vẽ kiến trúc và cơ điện bằng Tiếng Anh (10 giờ)

Phần 2: Tiếng Anh giao tiếp và kỹ thuật trong công việc (22 giờ)

Phần 3: Tiếng Anh kỹ thuật trong công việc (4 giờ)

Giảng viên

Giảng viên: Nguyễn Đức Thiện (TOEIC 900/990 điểm)

https://youtu.be/QR4sQqs3FZg

Lịch khai giảng