Tiếng anh giao tiếp

(Thời gian khóa học: 8 buổi/tháng)

Lợi ích của khoá học Tiếng Anh giao tiếp cho người mới bắt đầu

Cam kết

Những ai nên học khoá học này

Nội dung khóa học

(Thời gian khóa học: 8 buổi/tháng)

Thời lượng: 2 tiếng/ buổi.

Nội dung học tập mỗi buổi gồm:

Phần 1: Làm thế nào để tự tin giao tiếp Tiếng Anh và giới thiệu bản thân (1 buổi)

Khởi động
• 15p: GV và HV chào hỏi, giới thiệu bản thân.


Nội dung chính
• 45p:
– GV chia sẻ một số điều giúp tự tin giao tiếp.
– GV giới thiệu mẫu câu giới thiệu bản thân.
– Học và làm quen với một số từ vựng chuyên ngành về giới thiệu bản thân.
• 30p:
– Giới thiệu bảng IPA.
– GV và HV luyện tập bảng IPA.
Thực hành và giao bài tập
• 25p: Luyện tập
– GV đọc lại mẫu giới thiệu bản thân.
– Chia zoom luyện tập (2-3 HV), GV và trợ giảng giám sát và sửa lỗi.
• 5p: Giao bài tập
– Học viên ghi âm hoặc quay video giới thiệu bản thân (có tiếng) nộp lên google classroom hoặc drive.
– GV nhận xét.

Phần 2: Sở thích cá nhân và các thì cơ bản.

Khởi động
• 15p: Luyện tập bảng IPA (theo hình thức random qua vòng quay may mắn).


Nội dung chính
• 50p:
– Giới thiệu bản thân và sở thích các nhân lần lượt.
– GV sửa lỗi phát âm, cấu trúc câu cho từng HV.
– GV giới thiệu vài mẫu câu hỏi và trả lời về sở thích.
• 40p: GV giới thiệu các thì cơ bản:
– Hiện tại đơn/ tiếp diễn
– Quá khứ đơn/tiếp diễn
Thực hành và giao bài tập
• 10p: Chơi quizziz luyện tập các thì và từ mới buổi 1.
• 5p: Giao bài tập:
– Đặt câu với thì đã học (mỗi thì 2 câu), ghi âm đọc các câu đó và nộp lên google classroom hoặc drive.
– GV nhận xét.

Phần 3: Công việc hàng ngày và các thì cơ bản.

Khởi động
• 15p : GV và HV trao đổi về công việc hàng ngày, sử dụng các thì đã học ở buổi 2 (chọn random học viên).

Nội dung chính
• 50p:
– GV và HV kể về công việc trong 1 ngày.
– So sánh công việc trong 1 ngày/hàng ngày trước khi có dịch bệnh và sau khi bùng phát dịch.
– Học từ vựng và cấu trúc câu.
• 30p: GV giới thiệu các thì cơ bản:
+ Hiện tại hoàn thành
+ Tương lai đơn
Thực hành và giao bài tập
• 20p: Luyện tập
– HV làm việc nhóm (chia zoom 2-3 HV): đặt câu cho các thì đã học.
– GV và trợ giảng giám sát, sửa lỗi.
• 5p: Giao bài tập:
HV làm quizziz về thì đã học và một số từ vựng liên quan đến chủ đề. Link được up lên google classroom hoặc drive.

Phần 4: Nói về sức khỏe và câu so sánh

Khởi động
• 20p: Luyện tập IPA qua video.
GV sẽ chọn random HV đọc một vài âm trong bảng IPA.


Nội dung chính
• 25p:
– GV chiếu mẫu câu hỏi thăm sức khỏe và mẫu câu trả lời theo các mức độ. (tính từ chỉ tình trang sức khỏe).
– HV được đánh số thứ tự lần lượt hỏi và trả lời theo mẫu (1 hỏi 2 TL; 2 hỏi 3 TL;..; 8 hỏi 1 TL).
• 50p:
– GV giới thiệu các mẫu câu so sánh, hướng dẫn HV đặt câu và chọn HV đọc câu so sánh đã tự đặt.
– HV tự chọn 2-3 tính từ về sức khỏe, đặt câu so sánh với tính từ đó và luyện đọc.
– GV nhận xét, chữa lỗi.
Thực hành và giao bài tập
• 25p: Luyện tập
Chia phòng room (3-4 HV) luyện tập hỏi, so sánh về sức khỏe và freetalk.
Không có bài tập.

Phần 5: Phỏng vấn xin việc

Khởi động
• 15p: Freetalk giữa GV và HV về cảm nhận của 4 buổi vừa qua.


Nội dung chính
• 60p:
– GV cho HV đọc đoạn hội thoại cho trước bằng cách gọi random, chia nhỏ bài (kết hợp học và ghi chép từ mới).
– GV cho HV nghe bài hội thoại.
– GV chọn random HV đọc lại và sửa lỗi.


Thực hành và giao bài tập
• 30p: Luyện tập:
Chia phòng zoom (2 HV) tự tạo hội thoại phỏng vấn hoặc theo mẫu. GV và trợ giảng giám sát.
• 10p: Freetalk thành quả đạt được sau luyện tập.
HV sẽ điền tất cả những gì đã học được vào menti link (trang web tổ chức trò chơi).
• 5p: Giao bài tập:
HV ghi âm lại 2 câu trả lời của 2 câu hỏi bất kì trog phỏng vấn và nộp lên google classroom hoặc drive.

 

Phần 6: Hội thoại trong công sở (dựa theo hội thoại trong phần giới thiệu khóa học tiếng anh trên trang web của công ty).

Khởi động
• 15p: xem video những tình huống giao tiếp công sở: https://www.youtube.com/watch?v=LpqM73LFj0w
Sau khi xem xong, GV hỏi HV hiểu được bao nhiêu phần trăm.


Nội dung chính
• 60p:
– Luyện tập đọc và trả lời một số mẫu câu trong video.
– GV và HV Luyện tập đọc 1 đoạn hội thoại (kết hợp học từ mới)
– HV tự tạo hội thoại theo hội thoại đã cho theo mẫu câu đơn giản, GV chọn random HV trả lời.
Thực hành và giao bài tập
• 30p: Luyện tập
Chia phòng zoom (2 HV) đọc 1 đoạn hội thoại khác và tự trả lời các câu hỏi trong hội thoại theo cách khác.
• 5p: Giao bài tập:
HV quay video (có tiếng) trả lời 2 câu hỏi và nộp lên google classroom hoặc drive.

Phần 7:  Một số tình huống trong giao tiếp và cách giải quyết. (dựa trên tài liệu trên mạng https://topicanative.edu.vn/giao-tiep-tieng-anh-cho-nguoi-di-lam-gap-go-doi-tac/ ).

Khởi động
• 15p: Freetalk:
GV và HV trao đổi về một số tình huống giao tiếp tiếng anh và cách giải quyết của HV.


Nội dung chính
• 60p:
– HV xem video về một số tình huống trong giao tiếp (kết hợp học từ mới).
https://www.youtube.com/watch?v=WnUiM_69QVs
– Luyện tập các mẫu câu trong các tình huống gợi ý:
https://topicanative.edu.vn/giao-tiep-tieng-anh-cho-nguoi-di-lam-gap-go-doi-tac/
– GV đưa ra tình huống và chọn ngẫu nhiên HV trả lời (tạo phản xạ giao tiếp).
Thực hành và giao bài tập
• 25p: chia phòng zoom (2-3 HV) luyện tập HV này trả lời các tình huống từ HV còn lại đưa ra. GV và trọ giảng giám sát.
• 5p: Viết 2 câu trả lời cho 5 tình huống giao tiếp tiếng Anh tự chọn vào word và nộp lên google classroom hoặc drive.

Phần 8: Nói về ngành kỹ sư và giúp HV giải quyết những khó khăn sau quá trình trải nghiệm lớp giao tiếp Tiếng Anh.

Giảng viên: Nguyễn Đức Thiện (TOEIC 900/990 điểm) Giảng viên