lộ trình BIM

Lời ngỏ về lộ trình BIM:

Trung tâm đào tạo VNK xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của trung tâm trong suốt 10 năm qua.
Trong 10 năm xây dựng và phát triển trung tâm đã đào tạo gần 20.000 kỹ sư trong cả nước, gần 100 doanh nghiệp lớn nhỏ trong đó có các doanh nghiệp lớn như: Ree, kinden, sigma, FPT, Haduy….
Sau đây trung tâm xin nêu một số các lợi ích khi áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM ), lộ trình BIM vào lĩnh vực xây dựng cũng như các văn bản chỉ đạo của chính phủ của bộ xây dựng quý doanh nghiệp tham khảo và đưa ra lộ trình cho doanh nghiệp mình phù hợp với xu thế của Việt Nam và Thế giới


Lợi ích khi triển khai BIM cho doanh nghiệp, lộ trình BIM

Trong báo cáo tổng hợp số liệu dựa trên 32 dự án có sử dụng BIM của CIFE đã định lượng lợi ích mang lại qua một số chỉ tiêu như:
+ Giảm bớt 40% các yêu cầu thay đổi;
+ Sai lệch của quyết toán với dự toán trong khoảng +/- 3%;
+ Giảm 80% thời gian lập dự toán;
+ Tiết kiệm về chi phí lên đến 10%;
+ Giảm 7% về tiến độ.
+ Quyết định phê duyệt đề án áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng ,quản lý và vận hành công trình – Số 2500/QĐ-TTg ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2016
Với mục tiêu : Áp dụng BIM hướng tới mục tiêu thực hiện tiết kiệm ít nhất 30% về chi phí quy đổi tổng hợp từ các chủ thể có liên quan từ việc áp dụng lộ trình BIM .
Trong đó :
+ Chi phí xây dựng tiết kiệm khoảng 10% (Trong đó giảm lãng phí về vật liệu xây dựng giảm 20%)
+ Giảm thời gian thi công xây dựng khoảng 10% so với tiến độ được phê duyệt
+Giảm thời gian thiết kế và điều chỉnh thiết kế khoảng 10%
+ Giảm các yêu cầu sửa đổi do sự không phù hợp của thiết kế khoảng 40%
Chi tiết lộ trình quý doanh nghiệp xem chi tiết tại Quyết định và lộ trình của bộ xây dựng của chính phủ 
+ Quyết định phê duyệt đề án áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng ,quản lý và vận hành công trình – Số 2500/QĐ-TTg ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2016
+ Quyết định công bố hướng dẫn tạm thời áp dụng mô hình thông tin công trình BIM trong giai đoạn thí điểm – Số 1057/QĐXD- Ban hành ngày 11 tháng 10 năm 2017
+ Quyết định công bố hướng dẫn chi tiết áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) đối với công trình dân dụng và công trình hạ tầng kỹ thuật – Số 347/QĐ-BXD ban hành ngày 02 tháng 4 năm 2021
+ Quyết định phê duyệt lộ trình áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng – Số 258/TTg ban hành ngày 17 tháng 3 năm 2023

Đây là quyết định mới nhất và cụ thể nhất cho các loại hình công trình xây dựng quý doanh nghiệp xem chi tiết tại file quyết định đính kèm 

Thông tin về những lợi ích BIM cũng như lộ trình của chính phủ : Tải về tại đây 

Tiến trình áp dụng BIM vào doanh nghiệp : Tải về tại đây