Đo bóc trên bản cứng

Trình tự đo bóc:

  • B1: Dụng cụ chuẩn bị: Bút đánh dấu, thước tỉ lệ, sổ ghi chép
  • B2: Vạch tuyến mô hình 3d (mô hình không gian ) theo các lộ và đo số liệu ống, dây, thiết bị lên mô hình không gian. Chú ý đến tỉ lệ chuyển đổi bản vẽ để quy về đại lượng đo (mét)
  • B3: Nhập vào bảng Excell

 TRÌNH TỰ ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG TRÊN BẢN CỨNG VÀ BẢN MỀM

Đo bóc trên bản mềm

Các bước tiến hành bóc

  • B1: Nghiên cứu tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu dự án, bản vẽ mặt bằng, mặt đứng, chi tiết lắp đặt. Hiểu về nguyên lý hệ thống, thiết bị và cách lắp đặt thiết bị điện…
  • B2: Lập bảng thống kê khối lượng vật tư chính và vật tư phụ của tất cả ác hạng mục
  • B3: Sử dụng phần mềm cad tổng hợp khối lượng. Nếu bản vẽ trên revit MEP thì revit MEP sẽ tự tổng hợp khối lượng
  • B4: Nhập khối lượng trên bảng excel

________________
Trải nghiệm buổi học thử miễn phí khóa học “Lập dự toán cơ điện” giúp bạn làm chủ hoàn toàn dự toán cơ điện.

________________