Các lỗi thường gặp khi đo bóc tiên lượng

Tiên lượng công tác xây dựng tính toán theo theo thiết kế kỹ thuật và thiết kế vẽ thi công ở giai đoạn thực hiện đầu tư rất quan trọng. Việc tính toán đúng, đủ tiên lượng công tác xây dựng tạo cơ sở vững chắc để xác định đủ chi phí và quản lý chặt chẽ, đảm bảo độ tin cậy khi ký kết hợp đồng cũng như khi thực hiện hợp đồng tránh được tình trạng bổ sung khối lượng trong quá trình thực hiện dự án. Mặt khác tính toán đúng, đủ tiên lượng còn giúp cho các nhà thầu xây dựng xác định được phương pháp thi công, giá dự thầu hợp lý. 

 • Tính thiếu hoặc tính thừa khối lượng tính từ thiết kế
  • Tính trùng lặp khối lượng.
  • Bỏ sót (không tính) khối lượng xây dựng hoặc có khối lượng cho công tác gia công, sản xuất kết cấu nhưng lại thiếu công tác lắp dựng.
 • Phân tích khối lượng không phù hợp với công nghệ thi công xây dựng.
 • Gộp chung khối lượng các loại kết cấu trong cùng một loại công tác, không theo yêu cầu kỹ thuật.

Một số nguyên nhân chủ yếu tính sai khối lượng xây dựng

 • Do nước ta chưa có bộ luật đo bóc tiên lượng tiêu chuẩn cho việc xác định khối lượng các công tác xây lắp, nên các tổ chức tư vấn thiết kế thường tính tiên lượng (khối lượng) công tác xây dựng theo các phương pháp khác nhau.
 • Nếu các tổ chức tư vấn thiết kế (người bóc tiên lượng) khác nhau thì thông thường sẽ khác nhau.
 • Do hồ sơ thiết kế chưa tốt, thiếu chi tiết, không khớp nhau, thống kê sai, không đầy đủ, thiếu rõ ràng.
 • Do chưa có một quy định chỉ dẫn đầy đủ về trình tự tính toán tiên lượng công tác xây lắp.
 • Do sử dụng công thức tính không phù hợp với hình dáng, kích thước của các kết cấu, chi tiết.
 • Do trình độ của cán bộ đo bóc tiên lượng.

________________
Trải nghiệm buổi học thử miễn phí khóa học “Lập dự toán cơ điện” giúp bạn làm chủ hoàn toàn dự toán cơ điện.

________________