Thông tư số 09/2023/TT-BXD ngày 16/10/2023 của Bộ Xây dựng sửa đổi QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình

Ngày 16/10/2023, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 09/2023/TT-BXD ngày 16/10/2023 của Bộ Xây dựng sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình, Sở Xây dựng giới thiệu một số quy định của Thông tư, cụ thể:
1. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2023.
2. Quy định chuyển tiếp:
– Hồ sơ thiết kế xây dựng đã hoàn thành thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, trước khi Thông tư này có hiệu lực, tiếp tục được thực hiện theo hồ sơ thiết kế đã thẩm duyệt.
– Hồ sơ thiết kế xây dựng đã có văn bản góp ý trả lời về thiết kế phòng cháy chữa cháy tại bước thiết kế cơ sở của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, nhưng chưa được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy, trước khi Thông tư này có hiệu lực, tiếp tục được thực hiện thẩm duyệt thiết kế theo văn bản góp ý trả lời.
– Hồ sơ thiết kế xây dựng chưa được góp ý và thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền kể từ thời điểm Thông tư này có hiệu lực, thì phải tuân thủ các quy định của QCVN 06:2022/BXD và Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD.
Sở Xây dựng phổ biến một số nội dung của Thông tư số 09/2023/TT-BXD ngày 16/10/2023 của Bộ Xây dựng đến các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh biết, nghiên cứu thực hiện.
Chi tiết Thông tư số 09/2023/TT-BXD ngày 16/10/2023 của Bộ Xây dựng có đính kèm./.

Down load tài liệu TẠI ĐÂY

[THÔNG BÁO ] CÁC CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI VÀ QUÀ TẶNG CỦA TRUNG TÂM TRONG THÁNG 12 KHI THAM GIA CÁC KHÓA ĐÀO TẠO

Bộ tài liệu M&E : bản cad – thuyết minh – bảng tính – chi tiết lắp đặt các dạng công trình 12GB
Bộ tool list cad : 30 list cad ứng dụng vẽ – thông kê nhanh cho phần cơ điện + Video hướng dẫn
Khóa autocad cơ điện – 06 Buổi – Miễn Phí k10
Khóa model Revit kiến trúc – 03 buổi Miễn phí

Tham khảo các khóa học và lịch khai giảng tại đây