Việc sở hữu một số phần mềm tiện ích cũng quan trọng giúp chúng ta giải quyết nhanh được công việc của mình . Tôi xin chia sẻ một số phần mềm sau hy vọng sẽ bổ ích cho mỗi chúng ta. 

1- Phần mềm chọn AHU,PAU,HWRU,RTU của hãng systemair

Link tải : https://1drv.ms/u/s!ArQDW2K6J_CByQZMagpg1c5gkpC2?e=sdd5qQ

2- Phần mềm hỗ trợ thiết kế hệ thống VRF Panasonic

Link tải : https://1drv.ms/u/s!ArQDW2K6J_CByQWssNdRdoBjGrJp?e=geuUh9

3- Phần mềm tính tải trance 700 + hướng dẫn cài đặt

Link tải : https://1drv.ms/u/s!ArQDW2K6J_CByQnS2Dn5zJ3VD5QO?e=wrLEX7

4- Phần mềm tính tải HAP 4.9 + hướng dẫn cài đặt 

Link tải : https://1drv.ms/u/s!ArQDW2K6J_CByQfWac7IhRLWB7d0?e=UbXg2y

5- Lisp vẽ shopdrawing hiệu quả  HAVC-15 

Link tải : https://1drv.ms/u/s!ArQDW2K6J_CByQgbvCXgYot-LwR6?e=KHWth0

    Nếu Bạn đang gặp khó khăn trong công tác tính toán thiết kế hệ thống điều hòa và thông gió ?
   Nếu Bạn đang gặp khó khăn trong công tác đo bóc khối lượng ? Và triển khai các bản vẽ thiết kế hoặc bản vẽ shop ?
    Hãy đăng ký học thử miễn phí một buổi tại trung tâm vnk . Những chuyên gia của chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn !