• Kỹ sư cấp thoát nước – water supply & drainage engineer
 • Mạng lưới cấp nước – water supply system
 • Xử lý nước cấp – feed water treatment
 • Xử lý nước thải – waste water treatment
 • Nhà máy nước – water supply plant
 • Cấp thoát nước công trình – water supply and drainage for construction works

A – Tiếng anh chuyên ngành cấp thoát nước

 • Absolute salinity (Sa) – Độ muối tuyệt đối (Sa)
 • Acidity – Độ axit
 • Adjusting valve – Van điều chỉnh
 • Aggressive water – Nước xâm thực
 • Aggressivity – Tính xâm thực
 • Air-operated valve – Van khí nén
 • Alarm valve – Van báo động
 • Alkaline (temporany) hardness – Độ cứng kiềm (độ cứng tạm thời)
 • Alkalinity – Độ kiềm
 • Amplifying valve – Đèn khuếch đại
 • Angle valve – Van góc
 • Anionic surface active agent – Anlon hoạt động bề mặt
 • Automatic sampling – Lấy mẫu tự động
 • Automatic valve – Van tự động
 • Auxiliaty tank – Bình phụ; thùng phụ

B – Tiếng anh chuyên ngành cấp thoát nước

 • Back valve – Van ngược
 • Balanced valve – Van cân bằng
 • Balanced needle valve – Van kim cân bằng
 • Ball valve – Van hình cầu, van kiểu phao
 • Ball and lever valve – Van hình cầu – đòn bẩy
 • Bioassay – Sự thử sinh học
 • Bleeder valve – Van xả
 • Blochemical oxygen demand (BOD) – Nhu cầu oxi sinh hoá (BOD)
 • Borehold – bãi giếng (gồm nhiều giếng nước )
 • Bottom discharge valve – Van xả ở đáy
 • Bottom outlet – Ống dẫn nước ở đáy bồn (xả kiệt)
 • Brake valve – Van hãm
 • Break-point chlorination – Điểm clo hoá tới hạn
 • Bucket valve – Van pit tông
 • Bucket pump with motor – Máy bơm hút có động cơ
 • Butterfly valve – Van bướm; van tiết lưu
 • By pass flow – Dòng chảy tràn qua hố thu
 • By-pass valve – Van nhánh

C – Tiếng anh chuyên ngành cấp thoát nước

 • Canal – Kênh đào
 • Carbon adsorption/chloroform extraction (CCE) – Sự hấp thụ bằng than hoạt hoá/sự chiết bằng clorofom (CCE)
 • Carbon dioxide – Cacbon dioxit
 • Catch tank – Bình xả
 • Cationic surface active agent – Cation hoạt động bề mặt
 • Centrifugal – Li tâm
 • Centrifugal pump – Bơm li tâm
 • Chamber – Buồng (bể) dẫn nước
 • Chamber wall – Tường chắn (vách ngăn) giữa các buồng bể dẫn nước
 • Charging tank – Bình nạp
 • Charging valve – Van nạp liệu
 • Check valve – Van cản; van đóng; van kiểm tra
 • Chemical oxygen demand (COD) – Nhu cầu oxi hoá học (COD)
 • Chloremines – Các cloramin
 • Chlorine – Clo
 • Chlorine contact tank – Bể khử trùng Clo
 • Clack valve – Van bản lề
 • Clapper valve – Van bản lề
 • Clarification – Làm trong nước
 • Clarifier – Bể lắng
 • Clarifying tank – Bể lắng, bể thanh lọc
 • Clean-out (n) – Sục rửa
 • Chlorination – Clo hoá
 • Collecting tank – Bình góp, bình thu
 • Collector well (for raw water) – Giếng thu nước ngầm
 • Colloidal suspension – Huyền phù keo
 • Combined chlorine – Clo liên kết
 • Compartmented tank – Bình chứa nhiều ngăn, thùng nhiều ngăn
 • Compensation valve – Van cân bằng, van bù
 • Composite sample – Mẫu tổ hợp
 • Compression valve – Van nén
 • Compressed-air vessel (air vessel, air receiver) – Bình tích áp (chứa khí nén)
 • Conduit – Ống dẫn
 • Conical valve – Van côn, van hình nón
 • Contact stabilization – Ổn định tiếp xúc
 • Continuous sampling – Lấy mẫu liên tục
 • Control valve – Van điều chỉnh; van kiểm tra
 • Corrosivity – Tính ăn mòn
 • Counter – Đồng hồ (bảng) đo
 • Counter gear assembly – Cơ cấu đồng hồ nước
 • Cover with glass lid – Nắp đậy có kính
 • Cup valve – Van hình chén
 • Cut-off valve – Van ngắt, van chặn

– Tiếng anh chuyên ngành cấp thoát nước

 • Delivery valve – Van tăng áp; van cung cấp
 • Delivery pipe – Hệ thống ống truyền tải
 • Depositing tank – Bể lắng bùn
 • Destritus tank – Bể tự hoại
 • Detension Basin – Hồ điều hoà
 • Determinand – Thông số cần xác định (Thông số hoặc chất cần được xác định)
 • Dialysis – Sự thẩm tách
 • Diaphragm valve – Van màng chắn
 • Direct valve – Van trực tiếp
 • Discharge valve – Van xả, van tháo
 • Discrete sampling – Lấy mẫu gián đoạn
 • Digestion tank – Bể tự hoại
 • Dip tank – Bể nhúng (để xử lý)
 • Disk valve – Van đĩa
 • Dissolved solids – Chất rắn hoà tan
 • Dissolved-oxygen curve – Đường cong oxi hoà tan
 • Distribution main – Hệ thống ống phân phối chính
 • Distribution pipeline – tuyến ống phân phối (tuyến ống cấp II)
 • Distribution valve – Van phân phối
 • Dosing tank – Thùng định lượng
 • Double-beat valve – Van khóa kép, van hai đế
 • Draining valve – Van thoát nước, van xả
 • Drilling valve – Van khoan
 • Drinking water supply – Cấp nước sinh hoạt
 • Driven well (tube well) – Bơm dùng cho giếng khoan
 • Downstream (n) – Hạ lưu

E – Tiếng anh chuyên ngành cấp thoát nước

 • Earthenware pipe – Các ống bằng gốm
 • Ejection valve – Van phun
 • Electro-hydraulic control valve – Van điều chỉnh điện thủy lực
 • Elevated reservoir – Đài chứa nước
 • Elevated tank – Tháp nước, đài nước
 • Emergency closing valve – Van khóa bảo hiểm
 • Emergency tank – Bình dự trữ; bể dự trữ cấp cứu
 • Emptying valve – Van tháo, van xả
 • Estuary – Cửa sông
 • Excess water conduit – Hệ thống ống (mương) dẫn nước xả tràn
 • Exhaust tank – Thùng xả, thùng thải; ống xả
 • Exhaust valve – Van tháo, van xả
 • Expansion valve – Van giãn nở
 • Expansion tank – Bình giảm áp; thùng giảm áp

F – Tiếng anh chuyên ngành cấp thoát nước

 • Feed tank – Thùng tiếp liệu; bình tiếp liệu
 • Feed valve – Van nạp, van cung cấp
 • Feed-regulating valve – Van điều chỉnh cung cấp
 • Filing (backing) – Đất đắp gia cố cho bồn chứa
 • Filter – Lọc
 • Filter bottom, a grid – Lưới lọc
 • Filter gravel (filter bed) – Lớp đá sỏi (vật liệu lọc)
 • Filtered water outlet – Cửa ra nước đã qua lọc
 • Flap valve – Van bản lề
 • Float tank – Bình có phao, thùng có phao
 • Float valve – Van phao
 • Flooding valve – Van tràn
 • Flowing water tank – Bể nước chảy
 • Flume Canal – Máng đo
 • Fraction impervious (pervious) – Khả năng thấm nước
 • Free board – Khoảng cách nước dâng cho phép tính từ công trình
 • Free carbon dioxide – Cacbon dioxit tự do (Cacbon dioxit hoà tan trong nước)
 • Free chlorine – Clo tự do
 • Free discharge valve – Van tháo tự do, van cửa cống
 • Fuel valve – Van nhiên liệu

G – Tiếng anh chuyên ngành cấp thoát nước

 • Gas valve – Van ga, van khí đốt
 • Gate valve – Van cổng
 • Gathering tank – Bình góp, bể góp
 • Gauge tank – Thùng đong
 • Gauge valve – Van thử nước
 • Gauging tank – Bình đong, thùng đong
 • Globe valve – Van hình cầu
 • Governor valve – Van tiết lưu, van điều chỉnh
 • Ground reservoir – Bể chứa xây kiểu ngầm
 • Ground water – Nước ngầm
 • Ground water stream – dòng nước ngầm
 • Gutter flow characteristics – Đặc điểm dòng chảy dọc đan rãnh

H – Tiếng anh chuyên ngành cấp thoát nước

 • Hand operated valve – Van tay
 • Hand pump – Bơm tay
 • Hardness – Độ cứng
 • Head tank – két nước có áp
 • Hinged valve – Van bản lề
 • Holding tank – Thùng chứa, thùng gom
 • Hydraulic valve – Van thủy lực

I – Tiếng anh chuyên ngành cấp thoát nước

 • Impervious – Không thấm nước
 • Impervious stratum – Tầng đất không thấm nước
 • Individual water supply – Sự cung cấp nước hộ cá thể
 • Injection valve – Van phun
 • Inlet valve – Van nạp
 • In-line analysis – Phân tích trực tiếp
 • In situ analysis – Phân tích trực tiếp
 • Intake valve – Van nạp
 • Interconnecting valve – Van liên hợp
 • Inverted valve – Van ngược
 • Irrigation water – Nước tưới
 • Isokinetic sampling – Lấy mẫu đẳng tốc

L – Tiếng anh chuyên ngành cấp thoát nước

 • Langelier index – Chỉ số Langelier
 • Leaf valve – Van lá, van cánh; van bản lề
 • Levelling valve – Van chỉnh mức
 • Lift valve – Van nâng
 • Loam seal – Lớp đất sét nện cứng
 • Low (high) density – Mật độ thấp (cao)

M – Tiếng anh chuyên ngành cấp thoát nước

 • Main valve – Van chính
 • Main pump with motor – Máy bơm chính có động cơ
 • Manhole – Cửa thăm dùng phục vụ công tác sửa chữa bảo trì
 • Manostat, a swiching device – Thiết bị đo, kiểm soát áp lực
 • Measuring tank – Thùng đong
 • Methyl red end – point alkalinity – Độ kiềm theo metyl đỏ
 • Monitoring – Sự giám sát
 • Motor – Mô tơ, động cơ điện
 • Motor safety switch – Cầu dao an toàn của động cơ điện
 • Mixed media filtration – Lọc qua môi trường hỗn hợp
 • Multiple valve – Van nhiều nhánh
 • Mushroom valve – Van đĩa

N – Tiếng anh chuyên ngành cấp thoát nước

 • Needle valve – Van kim
 • Non-alkaline [permanent] hardness – Độ cứng không kiềm (độ cứng vĩnh cửu)
 • Non-ionic surface active agent – Chất hoạt động bề mặt không ion
 • Nozzle control valve – Van điều khiển vòi phun

O – Tiếng anh chuyên ngành cấp thoát nước

 • On-line analysis – Phân tích tại chỗ
 • Operating valve – Van phân phối
 • Orifice valve – Van tiết lưu;
 • Outlet – Hệ thống ống dẫn nước ra
 • Outlet control valve – Van kiểm soát hệ thống nước ra
 • Outlet valve – Van xả, van thoát
 • Overflow pipe – Ống an toàn, ống nước tràn
 • Overflow valve – Van tràn
 • Overhead storage water tank – Tháp nước có áp
 • Overpressure valve – Van quá áp

P – Tiếng anh chuyên ngành cấp thoát nước

 • Paddle valve – Van bản lề
 • Parameter – Thông số
 • Pasteurization – Pastơ hoá (diệt khuẩn theo phương pháp Pastơ)
 • pen-stock valve – Van ống thủy lực
 • Pervious – Hút nước
 • Phenolphthalein end-point alkalinity – Độ kiềm theo phenolphtalein
 • Pile shoe – Đầu mũi ống khoan vào lớp nước ngầm
 • Pilot valve – Van điều khiển; đèn kiểm tra
 • Pintle valve – Van kim
 • Pipe valve – Van ống dẫn
 • Piston valve – Van pít tông
 • Pit entry capacities – Khả năng thu nước tại hố thu
 • Plate valve – Van tấm
 • Plug valve – Van bít
 • Practical salinity(S) – Độ muối thực tế (S)
 • Pre-aeration – Sự sục khí trước
 • Precipitation tank – Bể lắng; thùng lắng
 • Pressure filtration – Sự lọc áp lực
 • Pressure filtration system – Cụm lọc áp lực
 • Pressure operated valve – Van áp lực
 • Pressure relief valve – Van chiết áp
 • Priming tank – Thùng mồi nước, két mồi nước
 • Proportional sampling – Lấy mẫu tỉ lệ
 • Pump – Máy bơm
 • Pumping station – Trạm bơm
 • Pump strainer – Rọ lọc ở đầu ống hút của bơm để ngăn rác
 • Pump strainer with foot valve – Hệ thống bơm với đầu van lọc ở cuối đường dẫn
 • Purified water tank – Bồn chứa nước lọc

Q – Tiếng anh chuyên ngành cấp thoát nước

 • Quantitative – Định lượng
 • Qualitative – Định tính

R – Tiếng anh chuyên ngành cấp thoát nước

 • Rainfall intensity (mm/h) – Lưu lượng mưa đơn vị
 • Rapid filter – Bể lọc nhanh
 • Rapid sand filter plant – Hệ thống cát lọc nhanh
 • Rational Method Calculation – Phương pháp tính theo cường độ dưới hạn
 • Raw water – Nước thô
 • Raw water pipeline – tuyến ống dẫn nước thô
 • Raw water pumping station – Trạm bơm nước thô, trạm bơm cấp I
 • Raw water intake facility – công trình thu
 • Raw water outlet – Cửa nước
 • Realign (v) – Nắn tuyến
 • rebound valve – Van ngược
 • Rectangular concrete channel – Rãnh chữ nhật
 • Reducing valve – Van giảm áp
 • Reflux valve – Van ngược
 • Regulating tank – Bình cấp liệu; thùng cấp liệu
 • Regulating valve – Van tiết lưu, van điều chỉnh
 • Rejection tank – Buồng thải
 • Release valve – Van xả
 • Relief valve – Van giảm áp, van xả
 • Repeatability – Độ lặp lại
 • Reproducibility – Độ tái lặp
 • Reservoir – Bể chứa nước sạch/Hồ chứa nước
 • Return valve – Van hồi lưu, van dẫn về
 • Reverse-acting valve – Van tác động ngược
 • Reversing valve – Van đảo, van thuận nghịch
 • Revolving valve – Van xoay
 • Ribbed tank – Bình có gờ
 • Rider pipe (riser) – Hệ thống ống đưa nước lên
 • Road culvert – cống ngang (qua đường)
 • Rough rubble – vách tường bằng đá khối
 • Run-off coefficient – Hệ số dòng chảy

S – Tiếng anh chuyên ngành cấp thoát nước

 • Safety valve – Van an toàn, van bảo hiểm
 • Salinity (absolute) – Tỉ số của khối lượng vật chất hoà tan trong nước biển trên khối lượng nước biển
 • Sample stabilization – Sự ổn định mẫu
 • Sampler – Dụng cụ lấy mẫu
 • Sampling – Lấy mẫu
 • Sampling line – Ống lấy mẫu
 • Sampling network – Mạng lưới lấy mẫu
 • Sampling point – Điểm lấy mẫu
 • Sampling probe – Đầu lấy mẫu
 • Sampling site – Chỗ lấy mẫu
 • Sand tank – Thùng cát
 • Screw valve – Van xoắn ốc
 • Sediment tank – Thùng lắng
 • Sedimentation basin/tank – Bể lắng
 • Selector valve – Đèn chọn lọc
 • Self-acting valve – Van lưu động
 • Self-closing valve – Van tự khóa, van tự đóng
 • Self-sealing tank – Bình tự hàn kín
 • Sensitivity (K) – Độ nhạy (K)
 • Separating tank – Bình tách, bình lắng
 • Septic tank – Hố rác tự hoại; hố phân tự hoại
 • Servo-motor valve – Van trợ động
 • Settleable solids – Chất rắn có thể lắng được
 • Settling basin/tank – Bể lắng
 • Sewage tank – Bể lắng nước thải
 • Shut-off valve – Van ngắt
 • Side slope – Dốc bên
 • Slide valve – Van trượt
 • Slime tank – Bể lắng mùn khoan
 • Slow sand filtration – Sự lọc chậm bằng cát
 • Sludge volume Index (SVI) – Chỉ số thể tích bùn (SVI), chỉ số Mohlman
 • Slurry tank – Thùng vữa; thùng nước mùn; bể lắng mùn khoan
 • Snap sample – Mẫu đơn
 • Sodium absorption ratio (SAR) – Tỷ số hấp thụ natri (SAR)
 • Solids – Chất rắn
 • Speclfic conductance; electrical conductivity – Độ dẫn điện, độ dẫn điện riêng
 • Spot sample – Mẫu đơn
 • Spring valve – Van lò xo
 • Springless valve – Van không lò xo
 • Stabiliation – Sự ổn định
 • Stagnant water – Nước tù
 • Starting valve – Van khởi động
 • Steam valve – Van hơi
 • Step iron – Các bậc thang bằng sắt
 • Stepped aeration – Sục khí nhiều tầng, sục khí theo lớp
 • Stepped feed – Nạp cách quãng
 • Stopcock – Van khóa
 • Stop valve – Van đóng, van khóa
 • Storage tank – Thùng chứa, thùng bảo quản, thùng trữ, bể trữ
 • Straight-way valve – Van thông
 • Strainer – Đầu lọc nước (chụp lọc)
 • Stream Ruisseau – Suối
 • Sub-catchment – Lưu vực theo lô nhỏ
 • Suction pipe – Ống hút nước
 • Suction pipe with sump strainer and foot valve – Hệ thống ống hút của bơm lọc có van cuối ống (van chân)
 • Suction valve – Van hút
 • Suds tank – Bể chứa nước xà phòng
 • Sump tank – Bể hứng; hố nước rác, bể phân
 • Supply tank – Bể cấp liệu; bể cung cấp
 • Supply valve – Van cung cấp, van nạp
 • Surface active agent – Chất hoạt tính bề mặt
 • Surface water – Nước mặt
 • Surge tank – Buồng điều áp
 • Suspended solids – Chất rắn lơ lửng

T – Tiếng anh chuyên ngành cấp thoát nước

 • Tail race surge tank – Buồng điều áp có máng thoát
 • Tank – Bể
 • Tapping a spring – Hệ thống lấy nước suối
 • Tempering tank – Bể ram, bể tôi
 • Test portion – Phần mẫu thử
 • Thermostatic control valve – Van điều ổn nhiệt
 • Three-way valve – Van ba nhánh
 • Throttle (v) – Điều tiết nước
 • Throttle valve – Van tiết lưu
 • Through-way valve – Van thông
 • Total carbon dioxide – Cacbon dioxit tổng số
 • Total chlorine – Clo toàn phần
 • Total organic carbon (TOC) – Cacbon hữu cơ toàn phần (TOC)
 • Total solids – Chất rắn toàn phần
 • Transfer valve – Van thông; van thoát
 • Transforming valve – Van giảm áp, van điều áp
 • Transmission pipeline – tuyến ống truyền tải ( tuyến ống cấp I)
 • Treated water – Nước đã qua xử lý, nước sạch
 • Treated water pumping station – Trạm bơm nước sạch, trạm bơm cấp II
 • Tributary streams – Đường tụ thuỷ
 • Triple valve – Van ba nhánh
 • Tube valve – Van ống
 • Tube needle valve – Van kim
 • Turbidity – Độ đục
 • Turning valve – Van quay
 • Two-way valve – Van hai nhánh

U – Tiếng anh chuyên ngành cấp thoát nước

 • Underground storage tank – Bể chứa ngầm (dưới đất)
 • Upstream – Thượng lưu

V – Tiếng anh chuyên ngành cấp thoát nước

 • Vacuum tank – Bình chân không; thùng chân không
 • Vacuum pump with motor – Máy bơm chân không – có động cơ
 • Ventilator – Quạt thông gió

W – Tiếng anh chuyên ngành cấp thoát nước

 • Water bearing stratum (aquifer, aquafer) – Tầng chứa nước
 • Water-cooled valve – Van làm nguội bằng n¬ước
 • Water drain – Ống tiêu
 • Water-escape valve – Van thoát nước; van bảo hiểm
 • Water inlet – Đường nước vào
 • Water meter, a rotary meter – Đồng hồ nước (thủy kế)
 • Water-meter dial – Mặt đồng hồ nước
 • Water outler – Cửa nước ra
 • Water softening system – Cụm làm mềm nước
 • Water-storage tank – Bể trữ nước
 • Water table (ground water level) – Mực nước ngầm
 • Water tank – Thùng nước, bể nước, xitéc nước
 • Water tower – Tháp nước, thủy đài
 • Well – giếng nước
 • Well casing – Ống dẫn nước của máy bơm
 • Well head – Lớp vành bao bọc chân máy bơm
 • Work on the system – Công trình trên mạng

________________

VNK EDU gửi tặng bạn “Bộ thuyết minh bản vẽ hệ thống Cấp thoát nước Căn hộ du lịch và khách sạn Penninsula
Nhận tài liệu

________________
Trải nghiệm buổi học thử miễn phí khóa học “Kỹ sư M&E – Thiết kế hệ thống Cấp thoát nước” giúp bạn nắm bắt tổng quan kiến thức về hệ thống Cấp thoát nước.

________________