Hệ thống báo cháy – báo trộm được tự động cài đặt trong 24/24. Trong trạng thái hoạt động bình thường đèn Power và đèn Ready sáng. Nếu xảy ra sự cố cháy đèn Armed nhấp nháy, đèn Fire sáng và loa trên bàn phím kêu beep beep. Và đèn Zone tương ứng với khu vực báo cháy sẽ nhấp nháy.

Ý nghĩa của dãy đèn báo trên bàn phím

 • 1. Ready: Đèn xanh sáng  khi hệ thống hoạt động bình thuờng
 • 2. Power: Đèn đỏ sáng biểu thị đã cung cấp nguồn đầy đủ (thiếu nguồn bình đèn sẽ không sáng). Đèn nhấp nháy khi nguồn bình yếu
 • 3. Service: Đèn vàng sáng biểu thị hệ thống đang bị lỗi
 • 4. Armed: Đèn đỏ sáng khi có lệnh arm. Đèn đỏ nhấp nháy khi có báo động
 • 5. Instant: Đèn đỏ sáng biểu thị hệ thống bị lỗi
 • 6. Fire: Đèn đỏ sáng khi xảy ra sự cố cháy. Đèn nhấp nháy khi hệ thống có lỗi
 • 7. Zones: Đèn vàng nhấp nháy biểu thị khu vực cháy tương ứng
 • 8. Stay: Đèn xanh nhấp nháy khi tất cả các Zone được Bypass
 • 9. Chime: Đèn xanh nhấp nháy khi chức năng Chime được kích hoạt
 • 10. Exit: Đèn xanh nhấp nháy khi Armed được kích hoạt
 • 11. Bypass: Đèn xanh nhấp nháy khi Bypass các Zone
 • 12. Cancel: Đèn xanh nhấp nháy trong thời gian trì hoãn loại bỏ các lệnh truớc đó.

Hướng dẫn sử dụng hệ thống

Các nút nhấn: Stay, Chime, Exit, Bypass, Cancel , #, * và các nút nhấn có số từ 0 tới 9 giúp người sử dụng thiết lập các chức năng của thiết bị theo ý muốn. Giả sử thiết bị đã được thiết lập từ trước, sau đây là những huớng dẩn cơ bản cho người sử dụng:

 • Reset: Khi xảy ra sự cố cháy, để Reset hệ thống nhấn tổ hợp nút nhấn: 1, 2, 3, 4, *, 7.
 • Armed: Để kích hoạt chức năng Armed (thuờng sử dụng cho báo trộm) nhấn tổ hợp nút nhấn: 1, 2, 3, 4.
 • DisArmed: Để loại bỏ chức năng Armed (khi chức năng này đã được kích hoạt) ta nhấn tổ hợp nút nhấn: 1, 2, 3, 4.
 • Thay đổi âm luợng của loa: Để thay đổi âm lượng của loa trên bàn phím ta nhấn tổ hợp nút nhấn: *, 0. Sau đó để tăng âm lượng thì nhấn nút 1 (mỗi lần nhấn tăng một giá trị nhất định), để giảm âm lượng thì nhấn nút 2 (mỗi lần nhấn giảm một giá trị nhất định).
 • Test chuông : Để kiểm tra hoạt động của chuông kết nối với hệ thống (tại chân Bell trên bo) mà không cần thử khói, ta nhấn tổ hợp nút nhấn: *, 4. 

________________
Trải nghiệm buổi học thử miễn phí khóa học “Kỹ sư M&E – Thiết kế hệ thống PCCC” giúp bạn nắm bắt tổng quan kiến thức về hệ thống PCCC.

________________