Hướng dẫn sử dụng trung tâm báo động CG-A8

Sử dụng REMOTE

Arm (Khóa đóng): Nhấn nút này  trung tâm sẽ  phát ra 1 tiếng báo tít và bật chức năng theo dõi báo động, đèn Arm sáng.

Disarm (Khóa mở): Tắt chức năng theo dõi báo động. Khi báo động các Led zone sáng nhấp nháy, nhấn một lấn để tắt còi, nhấn tiếp lần nữa để tắt các đèn sự kiện.

SOS: nhấn nút này hệ thống sẽ phát ra tiếng báo động ngay lập tức. Hệ thống sẽ gọi qua số điện thoại nếu đựơc cài trước đó.

Điều khiển bằng điện thoại

Gọi đến trung tâm đợi khoảng 30 giây trung tâm sẽ yêu cầu nhập password mặc định là 1234 sau đó nhấn # . Nếu nhấn sai password trung tâm sẽ ngắt cuộc gọi. Nếu thành công trung tâm sẽ thông báo “Corect code you can remote control the system now” và tiếp tục nhấn những tùy chọn sau:

  • Nhấn 1 để bật theo dõi báo động. Trung tâm sẽ bật chức năng này lên sau 1 tiếng pip.
  • Nhấn 0 để tắt theo dõi báo động. Trung tâm sẽ tắt chức năng này sau 2 tiếng pip.
  • Nhấn 9 đề báo còi khẩn cấp.
  • Nhấn 6 để tắt còi đang báo.
  • Nhấn * để nghe hiện trường.
  • Nhấn # để thoát.

Hướng dẫn cài đặt trung tâm báo động CG-A8

Kết nối thiết bị vào trung tâm

Nhấn nút connect đèn connect sáng trắng trung tâm sẵn sàng nhận thiết bị. Sau đó kích hoạt thiết bị để đưa thiết bị vào trung tâm. Kết nối đựơc 60 thiết bị.

Kết nối thiết bị vào trung tâm

Để xóa hết thiết bị nhấn và giữ nút Record đến khi nghe 2 tiếng pip khi đó toàn bộ thiết bị đưa vào trung tâm trước đó đã được xóa hết.

Thiết lập ZONE cho thiết bị

Cắm các Jumper như hình vẽ để thiết lập loại Zone cho thiết bị

Cắm-các-Jumper-như-hình-vẽ-để-thiết-lập-loại-Zone-cho-thiết-bị

Thiết lập Zỏn thường trực 24h

Kết nối thiết bị vào trung tâm

Cài đặt trung tâm

Kết nối điện thoại bàn vào trung tâm. Sử dụng bàn phím điện thoại để cài đặt trung tâm.

Kết nối điện thoại bàn vào trung tâm. Sử dụng bàn phím điện thoại để cài đặt trung tâm.

Nhấn và giữ nút setup khoảng 3 giây đến khi đèn setup sáng trắng lúc này trung tâm đã vào chế độ lập trình. Dùng bàn phím để cài đặt các tùy chọn trong bảng sau.

Sau mỗi lệnh thành công trung tâm sẽ phát ra 1 tiếng pip. Nếu không thành công trung tâm sẽ phát ra 3 tiếng pip và một tiếng pip dài, vui lòng thực hiện lại lệnh đó.

Chức năng Lệnh Mô tả Mặc định
Thời gian còi kêu *1*n* n là số phút (1-9 phút) 5 phút
Thời gian delay *2*n* n là số giây (0-300giây) 0 giây
Điều khiển bằng điện thọai *3** Không cho phép Không cho phép
Điều khiển bằng điện thọai *3*8* Cho phép Không cho phép
Đổi password *9*password mới* Chiều dài pass 4-6 số 1234
Reset về mặc định *0**
Cài số điện thoại #n#số điện thoại# n là số thứ tự (1-8)
Xóa số điện thoại #n## n là số thứ tự (1-8)
Xóa số điện thoại #0## Xóa tất cả số điện thoại

Nhấn và giữ nút Setup khoảng 3 giây đến khi đèn setup màu trắng tắt để thoát khỏi cài đặt.

________________
Trải nghiệm buổi học thử miễn phí khóa học “Kỹ sư M&E – Thiết kế hệ thống PCCC” giúp bạn nắm bắt tổng quan kiến thức về hệ thống PCCC.

________________