Hệ thống báo cháy được tự động cài đặt trong 24/24. Trong trạng thái hoạt động bình thường đèn Power on sáng. Nếu xảy ra sự cố cháy chuông báo sẽ kêu vang và tại trung tâm sẽ hiển thị khu vực xảy ra sự cố cháy tương ứng dựa vào các Zone.

Ý nghĩa của dãy đèn báo trung tâm

 • Power on: Đèn chỉ thị nguồn AC/Battery (sáng xanh AC, sáng đỏ Pin dự phòng).
 • Switch caution: Đèn cảnh báo có nút nhấn trên tủ bị nhấn.
 • Silence local sounder: Đèn cảnh báo đã tắt tiếng còi báo động.
 • Temporary silence local sounder: Tạm thởi tắt tiếng chuông .
 • Time delay: Đèn báo tủ đang trong thời gian trể.
 • Manual call point: Đèn cảnh báo báo động do ấn nút nhấn khẩn.
 • Telephone: Đèn cảnh báo có cuộc gọi.
 • Indication 1, 2, 3: Đèn chỉ thị có tính hiệu báo động từ các tủ báo cháy khác.
 • Fault indication: Đèn chỉ thị trạng thái led 7 đoạn đang chỉ thị mã lỗi.
 • Zone indication: Đèn chỉ thị trạng thái led 7 đoạn đang chỉ thị số zone.  

Mô tả chúc năng của các nút nhấn

 • Reset: Nút nhấn Reset lại trung tâm báo cháy.
 • Silence main alarm: Nút nhấn tắt âm thanh báo động tại tủ.
 • Temporary silence local sounder: Nút nhấn tắt chuông/ còi báo động.
 • Fire judge: Hủy tính năng làm căm tiếng chuông báo động.
 • Sound all together: Nút nhấn kích hoạt tất cả ngõ ra.
 • Test reset: Nút nhấn mở chế độ Test đầu báo (khói/ nhiệt).
 • Battery test: Nút nhấn kiểm tra Pin dự phòng.
 • Fire test: Nút nhấn kiểm tra trạng thái bình thường của các đèn chỉ thị báo cháy.
 • Time delay/fault zone line confirmation: Nút nhấn kiểm tra zone nào đang trong thời gian trể hoặc bị lỗi.
 • Silence main alarm: Nút nhấn chuyển đổi giữa chế độ bình thượng và không phát âm thanh báo động cháy.
 • Silence fault alarm: Nút nhấn chuyển đổi giữa chế độ bình thường và chế độ không phát âm báo khi có lỗi.
 • Cut off signal transfer: Không kích hoạt ngõ ra K2, K3 trên tủ khi có báo cháy.
 • No link fire hydrant: Không kích hoạt ngõ ra H1, H2, trên tủ.
 • Cancel time delay: Hủy thời gian trể.

Quy trình xử lý khi có báo động

Khi có sự cố cháy xảy ra đèn báo cháy khu vực cháy (zone) sẽ sáng đồng thời chuông báo động sẽ reo lên. Muốn tắt chuông báo phải nhấn nút silence fault Alarm. Muốn bật chuông báo động nhấn nút silence fault Alarm lần nữa.

Sau khi trung tâm có báo động cần phải Reset để hệ thống hoạt động lại bình thường phải nhấn nút Reset.

________________
Trải nghiệm buổi học thử miễn phí khóa học “Kỹ sư M&E – Thiết kế hệ thống PCCC” giúp bạn nắm bắt tổng quan kiến thức về hệ thống PCCC.

________________