Hệ thống báo cháy được tự động cài đặt trong 24/24. Trong trạng thái hoạt động bình thường đèn Power on sáng. Nếu xảy ra sự cố cháy chuông báo sẽ kêu vang và tại trung tâm sẽ hiển thị khu vực xảy ra sự cố cháy tương ứng dựa vào các Zone.

Ý nghĩa của dãy đèn báo trung tâm

 • 1. Fire: Đèn đỏ sáng khi xảy ra sự cố cháy .
 • 2. Power on: Đèn xanh sáng biểu thị có nguồn cung cấp.
 • 3. Delay on: Báo trễ.
 • 4. Test mode on: Chế độ test.      
 • 5. General disablements: Bật hoặc tắt một chức năng nào đó của hệ thống.
 • 6. Power fault: Đèn vàng sáng biểu thị mất nguồn AC.
 • 7. Sounder/disablements: Bật hoặc tắt một chức năng nào đó của chuông báo.
 • 8. General fault/disablement: Lỗi hoặc hỏng một chức năng nào của hệ thống.
 • 9. System Fault: Lỗi hệ thống.
 • 10. Alarm/fault waning silenced: Tắt chuông báo động.  

Mô tả chức năng của các nút nhấn

 • 1. Silent/sound alarm: Bật hoặc tắt chuông báo động ngay lập tức. Phải tra chìa khóa Enable control và vặn theo chiều kim đồng hồ mới có thể sử dụng chức năng này được.
 • 2. Alarm/fault warning silence: Tắt chuông khi có báo động. Phải tra chìa khóa Enable control và vặn theo chiều kim đồng hồ mới có thể sử dụng chức năng này được .
 • 3. Reset: Reset hệ thống về trạng thái hoạt động bình thường. Phải tra chìa khóa Enable control và vặn theo chiều kim đồng hồ mới có thể Reset được.
 • 4. Lamp test: Kiểm tra các đèn chỉ thị.
 • 5. Mode 10+: Nhập dữ liệu trong chế độ lập trình.
 • 6. Mode 1+: Nhập dữ liệu trong chế độ lập trình.

Quy trình xử lý khi có báo động

Khi có sự cố cháy xảy ra đèn báo cháy khu vực cháy (zone) sẽ sáng đồng thời chuông báo động sẽ reo lên. Muốn tắt chuông báo phải tra chìa khóa Enable control và vặn theo chiều kim đồng hồ rồi sau đó nhấn nút Alarm/fault warning silence.

Muốn bật chuông báo động ngay lập tức phải tra chìa khóa Enable control và vặn theo chiều kim đồng hồ rồi sau đó nhấn nút Silent/sound alarm.

Sau khi trung tâm có báo động cần phải Reset để hệ thống hoạt động lại bình thường phải tra chìa khóa Enable control và vặn theo chiều kim đồng hồ rồi sau đó nhấn nút Reset. Khi Reset xong vặn khóa ngược lại.

________________
Trải nghiệm buổi học thử miễn phí khóa học “Kỹ sư M&E – Thiết kế hệ thống PCCC” giúp bạn nắm bắt tổng quan kiến thức về hệ thống PCCC.

________________