Để thực hiện phối hợp model trên Revit, ta sử dụng lệnh Interference check trong tab collaboration

Revit có thể thực hiện kiểm tra cấn vướng của tất cả các phần tử trong cùng một model hoặc giữa model đang mở và một model khác được link vào.

Interference Check Revit MEP

Lựa chọn model để thực hiện kiểm tra

Lựa chọn vật thể cần kiểm tra

Click để sổ xuống danh sách các model được link vào và chọn model sẽ được kiểm tra va chạm (Categories from)

Click vào vật thể muốn kiểm tra va chạm. Vật thể ở khung bên trái và khung bên phải sẽ được kiểm tra có bị cấn vướng với nhau không. Nếu chỉ chọn ở một bên sẽ không kiểm tra được.

Interference Check Revit

Với tùy chỉnh: 

  • Current Project với Current Project: Nghĩa là chỉ kiểm tra va chạm giữa các vật thể ở cùng model chủ đang được mở
  • Duct sẽ được kiểm tra xem có va chạm với Pipe không vì Duct và Pipe được chọn ở 2 ô khác nhau

Với tùy chỉnh:

  • Current Project với Arch Link Model: Nghĩa là thực hiện kiểm tra va chạm giữa model đang được mở và model kiến trúc được link vào.
  • Duct và Pipe của model đang mở sẽ được kiểm tra va chạm với Floor và Structure Framing của model kiến trúc

Interfernce Report Revit MEP

Click chọn vào 1 kết quả bất kỳ, đối tượng sẽ được highlight trên model

Click vào Show nếu không tự tìm thấy được đối tượng bị lỗi

Xuất bảng kết quả để báo cáo hoặc để người khác thực hiện sửa lỗi

________________

VNK EDU gửi tặng bạn “Bộ hồ sơ vẽ Shopdrawing trên Revit MEP điển hình – Chung cư Hateco
Nhận tài liệu
Bản vẽ shopdrawing revit mep điển hình chung cư hateco

________________
Trải nghiệm buổi học thử miễn phí khóa học “Khóa học Revit MEP” giúp bạn nắm bắt tổng quan kiến thức về phần mềm này

________________