Không thể phủ nhận kỹ năng vẽ cad ảnh hưởng lớn đến hiệu quả công việc đặc biệt là công tác thiết kế và triển khai vẽ shop . Chỉ cần có được các kinh nghiệm vẽ hoặc kỹ thuật vẽ tối ưu những thứ bạn mất cả ngày giờ chỉ còn vài phút là vẽ xong .

  

Nếu bạn muốn được chia sẻ nhiều hơn cả kinh nghiệm thiết kế , kinh nghiệm vẽ shop , kỹ thuật vẽ trên autocad hãy tham gia các khoá học tại trung tâm vnk

1- Link tìm hiểu nội dung và đăng ký học thử trải nghiệm khoá thiết kế điện :

2- Link tìm hiểu nội dung và đăng ký học thử trải nghiệm khoá triển khai vẽ shopdrawing