Bộ tiêu chuẩn HVAC hay dùng cho các công trình tại Việt Nam.

……………………….

Tải xuống

……………………….

Tài liệu không thể thiếu dành cho dân thiết kế hệ thống ĐHKK:

Hướng dẫn thiết kế hệ thống điều hòa không khí – Phó giáo sư Nguyễn Đức Lợi

Đăng ký nhận tài liệu tại đây

……………………….