Định nghĩa và các tiêu chuẩn tham khảo

 • Mỗi hệ thống điện tạo ra một môi trường gây nguy hiểm:
  • Cho người
  • Cho các thiết bị
 • Do đó, điều kiện môi trường ảnh hưởng đến việc xác định và chọn lựa vật liệu lắp đặt thích hợp cũng như các biện pháp bảo vệ người lao động.
 • Tất cả những điều kiện môi trường nói trên gọi chung là “tác động ngoài”. Nhiều tiêu chuẩn quốc gia có liên quan với tác động ngoài, bao gồm một sơ đồ phân loại dựa trên hoặc gần giống với tiêu chuẩn quốc tế IEC 60364-5-51.

Phân loại

 • Mỗi điều kiện của tác động ngoài được ký hiệu bằng một mã số gồm một nhóm hai chữ cái và một số như sau:
  • Chữ cái đầu (A, B hoặc C)
   • Chữ cái đầu chỉ ra loại tổng quát của tác động ngoài:
    • A = môi trường
    • B = sử dụng
    • C = cấu trúc toà nhà
  • Chữ cái thứ hai
   • Chữ cái thứ 2 chỉ ra bản chất của tác động ngoài.
  • Số
   • Con số cho biết nhóm loại trong mỗi tác động ngoài.
  • Ký tự bổ sung (tuỳ chọn)
   • Chỉ sử dụng khi mức bảo vệ hiệu quả cho người lớn hơn mức độ được biểu thị bằng chữ số đầu tiên của IP.
   • Khi mức bảo vệ người được xác định, chỉ số thứ hai của mã IP được thay thế bằng X’s. Ví dụ: IP XXB.
 • Ví dụ:
  • Mã hiệu AC2 có nghĩa là:
   • A = môi trường
   • AC = môi trường – độ cao
   • AC2 = môi trường – độ cao > 2,000

Danh mục các tác động môi trường ngoài

 • Hình dưới đây được lấy từ tiêu chuẩn IEC 60364-5-51, cần phải thao khảo nếu cần biết thêm các chi tiết

1

2

3

Bảo vệ các thiết bị kín: ký hiệu IP và IK

Định nghĩa ký hiệu IP 

4

 • Ký hiệu IP biểu thị mức độ bảo vệ của vỏ tủ, theo tiêu chuẩn IEC 60529.
 • Bảo vệ chống các tác động môi trường ngoài như:
  • Xâm nhập của các đồ vật rắn
  • Bảo vệ an toàn sự sống cho con người
  • Bảo vệ chống bụi
  • Bảo vệ chống ẩm ướt
 • Lưu ý: ký hiệu IP áp dụng cho các thiết bị điện với điện áp cho đến 72.5 kV.

Các thành phần của ký hiệu IP và ý nghĩa của nó

 • Mô tả ngắn gọn các thành phần của chỉ số IP theo bảng sau.

5

Định nghĩa ký hiệu IK

 • Theo tiêu chuẩn IEC 62262, ký hiệu IK đặc trưng khả năng của thiết bị chống lại các động cơ học.

6

Đặc tính kỹ thuật của ký hiệu IP và JK đối với các tủ phân phối

 • Mức độ bảo vệ IP và IK của vỏ thiết bị được xác định như là một tính năng của các tác động ngoài khác nhau theo tiêu chuẩn IEC 60364-5-51, cụ thể: 
  • Có đồ vật rắn (ký hiệu AE)
  • Có nước (ký hiệu AD)
  • Ứng suất cơ (không ký hiệu)
  • Khả năng con người (ký hiệu BA)
 • Tủ Prisma Plus được thiết kế cho các lắp đặt trong nhà.
 • Ngoại trừ các quy tắc, tiêu chuẩn và quy định của một quốc gia cụ thể quy định khác, Schneider Electric khuyến nghị các giá trị IP và IK như sau:

7

8

Trích: Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC – Bản chính sửa 2019

________________

VNK EDU gửi tặng bạn “Bộ thuyết minh bản vẽ hệ thống điện căn hộ du lịch và khách sạn Penninsula
Nhận tài liệu

________________
Trải nghiệm buổi học thử miễn phí khóa học “Kỹ sư M&E – Thiết kế hệ thống điện” giúp bạn nắm bắt tổng quan kiến thức về hệ thống điện.

________________