Tối ngày 11/7/2019, Trung tâm đào tạo kỹ sư cơ điện VNK đã tổ chức lễ bế giảng cho tất cả các khóa học đã kết thức trong tháng 5 và tháng 6. 

1

Học viên cùng giảng viên Ninh Việt Tú cùng thảo luận về các vấn đề trong công việc.

2

Giảng viên Ninh Việt Tú trao chứng chỉ cho học viên 

3

4

5

6

7

Chúc các bạn ngày càng thành công!