Lập dự toán chuyên ngành điện từ năm 2021 theo định mức 4970. Và văn bản 3473/BCT-ĐL ngày 15/5/2020 của Bộ Công thương về việc áp dụng Bộ định mức dự toán xây dựng chuyên ngành điện theo Nghị định 68/2019/NĐ-CP.

  Như các bạn đã biết Bộ công thương chỉ ban hành Bộ định mức, không ban hành Bộ đơn giá cho công trình chuyên ngành điện lực. Do đó khi lập dự toán chuyên ngành điện chúng ta cần căn cứ vào các văn bản hướng dẫn mới nhất của các Bộ ngành, địa phương để xác định đơn giá, dự toán chi phí công tác lắp đặt, thi công theo từng mã hiệu định mức; thành phần chi phí trực tiếp bao gồm: chi phí nhân công, chi phí máy thi công và chi phí vật liệu đảm bảo công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng hiệu quả.

Để lập dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp theo Quyết định 4970/QĐ-BCT ngày 21/12/2016 của Bộ Công thương.

Bước 1: Tải đơn giá tỉnh, thành phố cần sử dụng.

   Định mức chuyên ngành điện được Bộ công thương ban hành và không có đơn giá. Để thuận tiện cho việc lập dự toán chuyên ngành điện. Phần mềm dự toán  đã cập nhật định mức này vào cơ sở dữ liệu đơn giá của 63 tỉnh/thành phố. Các bạn mở phần mềm  lên sau đó Click chuột vào Menu (tải đơn giá). Tại cửa sổ tải đơn giá định mức bạn tìm đến tỉnh thành phố cần lập dự toán và Click vào (Tải về). Trong bài viết này chúng tôi sẽ lấy ví dụ tải đơn giá của tỉnh Bến Tre. (các tỉnh thành khác các bạn thực hiện tương tự).

Bước 2: Chọn định mức 4970 để sử dụng

 Sau khi đã tải xong đơn giá của tỉnh thành phố cần sử dụng, các bạn Click chuột chọn tỉnh thành phố vừa tải về, tại mục tích chọn đơn giá các bạn sẽ thấy định mức 4970. Đế sử dụng các bạn tích chuột vào định mức đó, đồng thời tích chuột vào một số đơn giá phần xây dựng công trình để sử dụng. Khi tích như vậy các bạn sẽ tra được cả đơn giá chuyên ngành điện và đơn giá xây dựng công trình. Các bạn xem hình sau đây để thực hiện nhé.

Bước 3: Nhập mã công và tìm kiếm công việc.

 Tại bước này các bạn để trỏ chuột vào ô MSCV và tiến hành tìm công việc theo mã hoặc theo tên: Ví dụ các bạn chỉ cần gõ mã D1.2052; T2.8208 hoặc các bạn tìm theo tên công việc như: Vận chuyển; Bốc lên; Lắp đặt máy… Phần mềm dự toán sẽ hiển thị các mã định mức phù hợp để bạn đưa vào bảng Tiên lượng. Các bạn xem hình sau đây để thực hiện nhập mã dự toán chuyên ngành điện nhé.

Bước 4: Nhập khối lượng cho công việc 

Sau khi đã nhập xong mã công việc để nhập khối lượng cho công việc chúng ta có thể thực hiện theo 02 cách cơ bản như sau:

Cách 1: Nhập khối lượng trực tiếp vào ô Khối lượng

Cách 2: Nhập khối lượng diễn giải chi tiết ở dòng bên dưới tên công việc, các bạn xem hình sau để thực hiện nhé.

Bước 5: Xác định chi phí vật liệu

 Các bước tiếp theo này rất quan trọng các bạn cần thực hiện đúng theo hướng dẫn. Vì như ở trên chúng tôi đã chia sẻ Bộ công thương không ban hành bộ đơn giá chuyên ngành điện. Do đó khi các bạn nhập mã công việc vào bảng Tiên lượng (dự toán) phần mềm  sẽ không thể hiện đơn giá mà chỉ thể hiện định mức các hao phí về vật liệu, nhân công và máy thi công. Để xác định được chi phí vật liệu cho công trình các bạn cần căn cứ vào công bố giá vật liệu xây dựng đã được các Sở Xây dựng công bố. Đối với các loại vật liệu đặc thù phải căn cứ theo báo giá của nhà sản xuất, đại lý hoặc nhà phân phối. Xem cách nhập giá vật liệu trên phần mềm dự toán như sau:

Bước 6: Xác định chi phí nhân công

   Để xác định chi phí nhân công cho công trình các bạn cần căn cứ vào công bố đơn giá nhân công xây dựng đã được UBND tỉnh thành phố công bố. Hoặc căn cứ theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng để xác định đơn giá nhân công cho công trình. Để lắp giá nhân công cho công trình trên phần mềm các bạn thực hiện như sau:

  Tại Sheet Giá nhân công bạn Click phải chuột vào cột (Giá TB) sau đó chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu). Tiếp theo bạn Click vào nút (Tải về). Phần mềm sẽ tự động tải về các công bố đơn giá nhân công của tỉnh, thành phố theo từng Quyết định đã được ban hành. Công trình bạn lập theo thời điểm nào thi bạn Click vòa nút (Áp dụng). Các bạn xem hình sau để thực hiện nhé.

Hình 1: Tải đơn giá nhân công xây dựng đã được các tỉnh, thành phố công bố.

lập dự toán

Hình 2: Áp dụng đơn giá nhân công xây dựng vào công trình

lập dự toán

Bước 7: Xác định chi phí máy thi công

Tương tự như nhân công việc xác định chi phí nhân công cho công trình chúng ta căn cứ theo Bảng giá ca máy và thiết bị thi công đã được UBND tỉnh công bố hoặc căn cứ theo phương pháp xác định giá ca máy đã được Bộ xây dựng hướng dẫn tại Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 để tính toán giá ca máy và thiết bị thi công. Các bước thực hiện như sau:

Tại Sheet Giá ca máy các bạn Click phải chuột vào cột (Giá TB). Tiếp theo bạn chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu) sau đó Click vào nút (Tải về). Sau khi tải về danh mục các Bảng giá ca máy và thiết bị thi công để lắp giá ca máy vào công trình bạn chỉ cần Click vào nút (Áp dụng). Các bạn xem hình sau đây để thực hiện nhé.

Hình 1: Tải bảng giá ca máy và thiết bị thi công đã được UBND các tỉnh công bố.

lập dự toán

Hình 2: Lắp bảng giá ca máy và thiết bị thi công vào công trình. 

 

lập dự toán

Bước 8: Tính đơn giá cho công trình

  Sau khi đã hoàn thành các bước ở trên để tính toán đơn giá dự toán chuyên ngành điện tại Sheet Tiên lượng (dự toán) các bạn Click vào Menu (Tính đơn giá từ định mức). Sau đó bạn chọn phương pháp tính theo (Giá hiện trường) ⇒ (Tự động tính lại đơn giá khi giá HT thay đổi) ⇒ (Tính lại đơn giá cho toàn bộ công tác) và Click vào nút (Tính lại ĐG). Các bạn xem hình sau đây để thực hiện nhé

lập dự toán

Bước 9: Xác định các thành phần quản lý chi phí đầu tư xây

Để xác định các khoản mục chi phí dự toán chuyên ngành điện như: Chi phí chung; Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công; Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế.. các bạn căn cứ theo hướng dẫn tại Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Các thực hiện trên phần mềm dự toán Eta như sau

Tại Sheet THKP Hạng mục Click vào Menu (Hệ số CPXL) tại đây bạn tiến hành điều chỉnh hệ số chi phí xây lắp theo loại công trình. Các bạn xem hình sau để thực hiện nhé.

lập dự toán

Trải nghiệm buổi học thử miễn phí khóa học Lập dự toán cơ điện giúp bạn làm chủ hoàn toàn dự toán cơ điện