Giáo trình cung cấp điện - Nguyễn Xuân Phú

Giáo trình cung cấp điện – Nguyễn Xuân Phú

Công nghiệp điện lực giữ vai trò rất quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước. Yêu cầu về sử dụng điện và thiết bị điện ngày càng tăng. Việc trang bị những kiến thức về hệ thống cung cấp điện nhằm phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của con người, cung cấp điện năng cho các thiết bị của khu vực kinh tế, các khu chế xuất, các xí nghiệp là rất cần thiết. Cuốn sách này nhằm đáp ứng phần nào yêu cầu đó. Nó cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản về công tác thiết kế và vận hành hệ thống cung cấp điện.

Hệ thống cung cấp điện là hệ thống gồm các khâu sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng. Do yêu cầu của cuốn sách, chúng tôi chỉ trình bày hệ thống truyền tải và phân phối điện năng để cung cấp điện cho một khu vực nhất định lấy từ hệ thống điện quốc gia và sử dụng điện áp từ trung bình trở xuống.

Toàn bộ giáo trình gồm 13 chương chia làm hai phần:

Mục lục bài viết

Phần một:

 • Chương 1 và 2: Nêu khái quát về hệ thống cung cấp điện và những phương pháp tính toán so sánh kinh tế kỹ thuật trong thiết kế cung cấp điện
 • Chương 3: Các phương pháp xác định phụ tải tính toán và bài toán ví dụ nhằm minh họa cụ thể cho các phương pháp nêu trên
 • Chương 4: Nội dung chọn phương án cung cấp điện. Nếu cách chọn điện áp định mức của mạng điện, chọn nguồn điện, chọn sơ đồ mạng điện áp cao, sơ đồ mạng điện áp thấp và kết cấu của mạng điện
 • Chương 5: Trạm biến áp. Sau khi nêu khái quát về trạm và phân loại, chương này trình bày cách chọn vị trí, số lượng và công suất của trạm, các sơ đồ nối dây đồng thời nêu thứ tự thao tác vận hành trạm biến áp với một số nhiệm vụ cụ thể thường hay gặp. Cuối cùng có bài toán ví dụ về chọn công suất của máy biến áp
 • Chương 6: Nội dung tính toán về điện. Chương này cho ta cách xác định các tổn thất khi truyền tải điện năng và sử dụng đại số ma trận để xác định thông số trạng thái làm việc đối với mạng hở khu vực và mang điện kín. Chương 5 và 6 là những chương trọng tâm của phần này nên tác giả nêu rất nhiều ví dụ cụ thể và có tính chất điện hình nhằm tạo cho người đọc nắm vững vấn đề có thể áp dụng được trong thực tế đa dạng.

Do đồng chí Nguyễn Xuân Phú- Giảng dạy ở trường Đại học Sư phạm kỹ thuật biên soạn.

Phần hai:

 • Chương 7: Tính toán ngắn mạch trong hệ thống cung cấp điện
 • Chương 8: Lựa chọn các phần tử trong hệ thống cung cấp điện
 • Chương 9: Bảo vệ rơle và tự động hóa trong hệ thống cung cấp điện
 • Chương 10: Nối đất và chống sét
 • Chương 11: Nâng cao chất lượng điện năng trong hệ thống cung cấp điện và chất lượng điện năng đối với hộ tiêu thụ.
 • Chương 12: Tiết kiệm điện năng và nâng cao hệ số công suất cosφ
 • Chương 13: Kỹ thuật chiếu sáng

Đồng chí Nguyễn Xuân Phú, biên soạn các chương 7, 8, 9, 19 và 13 (phần kỹ thuật chiếu sáng)

Đồng chí Nguyễn Công Hiền – giảng dạy ở trường đại học Bách khoa Hà Nội biên soạn các chương 11, 12 và phần chiếu sáng công nghiệp ở chương 13.

Đồng chí Nguyễn Bội Khuê – giảng dạy ở trường đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh tham gia biên soạn chương 11 (Phần chất lượng điện năng đối với hộ tiêu thụ)

Phần phụ lục:

 • Đề thiết kế môn học và ví dụ tính toán
 • Một số số liệu tra cứu do đồng chí Nguyễn Công Hiền biên soạn
 • Các phụ lục còn lại: do đồng chí Nguyễn Xuân Phú biên soạn
 • Chủ biên toàn bộ cuốn sách: đồng chí Nguyễn Xuân Phú

……………………….

Tải xuống

……………………….