Grid: Tạo lưới bản vẽ

Sử dụng lệnh Grid

 • Để tạo lưới bản vẽ, chúng ta chọn và grid sao cho nút grid chìm xuống.
 • Nhấn F7
 • Nhấn Ctrl+G

Thiết lập thuộc tính lệnh Grid

Để thiết lập thuộc tính lệnh grid, chúng ta click chuột phải vào biểu tượng grid, chọn setting.
Các lệnh thiết lập bản vẽ trong autocad

Các thiết lập cho lệnh grid:

 • Grid X spacing: khoảng cách lướt theo trục X
 • Grid Y spacing: khoảng cách lướt theo trục Y
 • Display grid beyond limit: Hiển thị lưới trong giới hạn bản vẽ

Ortho: Thiết lập chế độ vẽ line theo phương ngang hoặc thẳng đứng

 • Click vào nút “ORTHO” sao cho nó chìm xuống
 • Nhấn F8

Osnap: Truy bắt điểm

 • Để vẽ chính xác, ta cần sử dụng các phương pháp truy bắt điểm.
 • Khi sử dụng phương thức truy bắt điểm, tại điểm cần truy bắt xuất hiện Marker (Khung kí hiệu phương thức truy bắt)

Có 2 phương pháp sử dụng phương thức truy bắt

Truy bắt tạm trú: chỉ sử dụng 1 lần

Khi dòng nhắc xuất hiện yêu cầu chỉ định điểm, chúng ta click chuột phải và nhấn phím Shift – Sau đó, ta chọn phương thức truy bắt điểm cần thiết.

Truy bắt điểm thường trú: Các phương thức truy bắt điểm là thường trú.

 • Click vào biểu tượng OSNAP, sao cho nó chìm xuống
 • Thiết lập các phương thức truy bắt tạm trú bằng cách nhập lệnh OSNAP hoặc click chuột phải vào biểu tượng OSNAP, chọn setting

Các phương thức truy bắt:

 • Center:  Tâm của đường tròn, cung tròn, ellipse
 • End point: Truy bắt điểm cuối của đường thẳng, cung tròn, phân đoạn của pline, spline
 • Intersection: Truy bắt giao điểm của 2 đối tượng
 • Midpoint: Truy bắt điểm giữa 1 đoạn thẳng, cung tròn
 • Nearst: Truy bắt 1 điểm gần giao điểm với 2 sợi tóc nhất
 • Quadrant: Truy bắt các điểm ¼ của đường tròn, elip hoặc cung tròn
 • Tangent: Truy bắt các điểm tiếp xúc của line, arc, elip, …

Dyn: Thiết lập về dòng nhắc

Khi chọn chế độ Dynamic Input thì các dòng nhắc xuất hiện tại vị trí con trỏ.

Bỏ chế độ Dyn cho phép nhập tọa độ tuyệt đối.

________________
Trải nghiệm buổi học thử miễn phí khóa học “Autocad cơ bản” giúp bạn nắm bắt tổng quan kiến thức về Autocad.

________________