Khóa học Autocad cơ bản

Hầu hết các công ty khi tuyển dụng đều có thêm yêu cầu là bạn phải biết phần mềm này, do vậy nếu chưa đủ tự tin bạn cần phải cập nhật ngay các kiến thức liên quan, không tốn kém nhiều nhưng giúp tự chủ và tự tin hơn khi làm việc. Không nhất thiết phải sử dụng ngay, nhưng có những lúc cần bạn sẽ thấy rất giá trị.

Hiện nay AutoCad là công cụ chuyên dụng phổ biến trong thiết kế.

Lợi ích khóa học

Những ai nên tham dự khóa học này?

Nội dung khóa học: (6 buổi)

Bài 1: Giới Thiệu tổng quan về phần mềm đồ họa autocad

Bài 2+3: Nhóm lệnh vẽ đối tượng trong autocad

 1. Nhóm Lệnh AutoCAD Vẽ Hình Cơ Bản
  • L – Line : Lệnh vẽ đoạn thẳng
  • Pl – Polyline: Lệnh vẽ vẽ đa tuyến (các đoạn thẳng liên tiếp) 
  • Rec – Rectang: Lệnh vẽ hình chữ nhật
  • C – Circle: Lệnh vẽ đường tròn
  • Pol – Polygon: Lệnh vẽ đa giác đều
  • El – Ellipse: Lệnh vẽ hình Elip
  • A – Arc: Lệnh vẽ cung tròn
 2. Nhóm Lệnh AutoCad Vẽ Đường Kích Thước
  • D – Dimension: Lệnh Quản lý và tạo kiểu đường kích thước
  • Dli – Dimlinear: Lệnh AutoCAD ghi kích thước thẳng đứng hay nằm ngang
  • Dal – Dimaligned: Ghi kích thước xiên
  • Dan – Dimangular: Ghi kích thước góc
  • Dra – Dimradius: Ghi kích thước bán kính
  • Ddi – DimDiameter: Lệnh AutoCAD ghi kích thước đường kính
  • Dco – Dimcontinue: Ghi kích thước nối tiếp
  • Dba – Dimbaseline: Ghi kích thước song song

Bài 4: Nhóm lệnh quản lý và di chuyển  đối tượng trong autocad

 1. Nhóm Lệnh AutoCAD Quản Lý lớp vẽ, đường nét, màu.
  • La – Layer: Quản lý hiệu chỉnh layer
  • Se – Settings: Lệnh AutoCAD quản lý cài đặt bản vẽ hiện hành
  • Op – Options: Quản lý cài đặt mặc định
  • Nhập các dạng đường vào trong bản vẽ Linetype hoặc FormatLinetype.
  • Định tỷ lệ cho dạng đường Ltscale
  • Trình tự vẽ mặt cắt
  • H – Vẽ mặt cắt bằng lệnh Hatch (H) hoặc BHatch
  • HE – Lệnh hiệu chỉnh mặt cắt HatchEdit
 2. Nhóm Lệnh AutoCAD Sao Chép, Di Chuyển, Phóng To Thu Nhỏ…
  • Co, Cp – Copy: Sao chép đối tượng
  • M – Move: Lệnh AutoCAD di chuyển đối tượng
  • Ro – Rorate: Xoay đối tượng
  • P – Pan: Di chuyển tầm nhìn trong model (có thể dùng con lăn chuột nhấn giữ)
  • Z – Zoom: Phóng to thu nhỏ tầm nhìn

Bài 5: Nhóm lệnh chỉnh sửa (Modify) đối tượng

Bài 6: Nhóm lệnh nhập và hiệu chỉnh văn bản, in ấn bản vẽ

Tài liệu – Quà tặng đi kèm

Lịch khai giảng trong tháng