Sau khi tính toán, các vùng được xác định phụ tải, có thể xem bảng biểu đồ màu.

biểu đồ màu

Để hiển thị biểu đồ phụ tải theo màu tại các mặt bằng phải tạo ra các khung nhìn có đặc tính hiển thị biểu đồ màu trước đã.

Tạo khung nhìn mới

 1. Nhấp chuột phải vào tên khung nhìn tại thư mục Zones
 2. Trình đơn động hiện ra, nhấn ► tại Duplicate View, nhấn chọn.
 3. Các khung nhìn mới được tạo ra như hình dưới. Đổi tên các khung nhìn mới thành 01- Zone-color fill; 02-Zone-color fill; 03-Zone-color Tạo khung nhìn mới
 4. Nhấn vào tên khung nhìn 01 – Zone-color fill.
 5. Ra lệnh VG, xuất hiện hộp thoại.
 6. Tại HVAC Zones, bỏ chọn (√) Interior Fill, Reference Lines, Boundary, và  đánh dấu chọn (√) Color Fill Tạo khung nhìn mới
 7. Thực hiện lần lượt với các khung nhìn 02-Zone-color fill và 03-Zone-color fill. 

Thực hiện tạo biểu đồ màu

 1. Mở khung nhìn mặt bằng cần xem biểu đồ màu. Ví dụ Zone ► Floor Plans ► 01 Zone Fill.
 2. Ra lệnh bằng một trong các cách sau:
 • Annotation ► Color Fill ► Color Fill Legend.

Thực hiện tạo biểu đồ màu

 • Analyze ► Color Fill ► Color Fill Legend.

 1. Rê chuột, chọn vị trí thích hợp, nhấn chuột.

Thực hiện tạo biểu đồ màu

 1. Hộp thoại Choose Space Type and Color Scheme hiện ra. Chọn các thông số:
 • Space Type – kiểu không gian, chọn HVAC
 • Color Scheme – biểu đồ màu, mặc định chỉ có Schema 1

Thực hiện tạo biểu đồ màu

 1. Nhấn OK. Kết quả như hình dưới.

Thực hiện tạo biểu đồ màu

 1. Tạo bảng biểu đồ theo phụ tải:
 • Nhấp chuột vào biểu đồ màu.
 • Nhấn nút , Hộp thoại hiện ra.
 • Nhấn , tạo kiểu biểu đồ mới.

Thực hiện tạo biểu đồ màu

 • Hộp thoại hiện ra. Gõ tên kiểu biểu đồ, nhấn OK. 
 • Tại Title: tên bảng. Gõ tên tùy ý.
 • Color: màu. Nhấn chọn màu tô theo thông số.

Thực hiện tạo biểu đồ màu

 • Chọn một trong hai phương án hiển thị màu: 
  • By value: theo giá trị.
  • By range: theo khoảng xác định.
 • Phần bên dưới là các cột thông số:
  • Value: giá trị tải trọng.
  • Visible: có hiển thị. Nhấn đánh dấu (√), giá trị tương ứng có hiển thị trên biểu đồ, không đánh dấu, không hiển thị. Phương án này làm cho bảng được rút gọn hơn, có thể loại bỏ những giá trị không thuộc phạm vi tầng đang nghiên cứu ra khỏi bảng.
  • Color: màu. Có thể nhấn chọn màu khác,
  • Fill Pattern: mẫu tô.
  • Preview: xem trước.

Thực hiện tạo biểu đồ màu

 • Nhấn OK. biểu đồ màu được hiển thị như hình dưới.

Thực hiện tạo biểu đồ màu

 • Trên mặt bằng, màu tô cho các vùng tương ứng. Thực hiện tương tự với biểu đồ tải sưởi ấm – Calculated Heating Load.

________________

VNK EDU gửi tặng bạn “Bộ hồ sơ vẽ Shopdrawing trên Revit MEP điển hình – Chung cư Hateco
Nhận tài liệu
Bản vẽ shopdrawing revit mep điển hình chung cư hateco

________________
Trải nghiệm buổi học thử miễn phí khóa học “Khóa học Revit MEP” giúp bạn nắm bắt tổng quan kiến thức về phần mềm này

________________