Sau khi tính toán, các vùng được xác định phụ tải, có thể xem bảng biểu đồ màu.

Để hiển thị biểu đồ phụ tải theo màu tại các mặt bằng phải tạo ra các khung nhìn có đặc tính hiển thị biểu đồ màu trước đã.

Tạo khung nhìn mới

 1. Nhấp chuột phải vào tên khung nhìn tại thư mục Zones
 2. Trình đơn động hiện ra, nhấn ► tại Duplicate View, nhấn chọn.
 3. Các khung nhìn mới được tạo ra như hình dưới. Đổi tên các khung nhìn mới thành 01- Zone-color fill; 02-Zone-color fill; 03-Zone-color
 4. Nhấn vào tên khung nhìn 01 – Zone-color fill.
 5. Ra lệnh VG, xuất hiện hộp thoại.
 6. Tại HVAC Zones, bỏ chọn (√) Interior Fill, Reference Lines, Boundary, và  đánh dấu chọn (√) Color Fill
 7. Thực hiện lần lượt với các khung nhìn 02-Zone-color fill và 03-Zone-color fill. 

Thực hiện tạo biểu đồ màu

 1. Mở khung nhìn mặt bằng cần xem biểu đồ màu. Ví dụ Zone ► Floor Plans ► 01 Zone Fill.
 2. Ra lệnh bằng một trong các cách sau:
 • Annotation ► Color Fill ► Color Fill Legend.

 • Analyze ► Color Fill ► Color Fill Legend.

 1. Rê chuột, chọn vị trí thích hợp, nhấn chuột.

 1. Hộp thoại Choose Space Type and Color Scheme hiện ra. Chọn các thông số:
 • Space Type – kiểu không gian, chọn HVAC
 • Color Scheme – biểu đồ màu, mặc định chỉ có Schema 1

 1. Nhấn OK. Kết quả như hình dưới.

 1. Tạo bảng biểu đồ theo phụ tải:
 • Nhấp chuột vào biểu đồ màu.
 • Nhấn nút , Hộp thoại hiện ra.
 • Nhấn , tạo kiểu biểu đồ mới.

 • Hộp thoại hiện ra. Gõ tên kiểu biểu đồ, nhấn OK. 
 • Tại Title: tên bảng. Gõ tên tùy ý.
 • Color: màu. Nhấn chọn màu tô theo thông số.

 • Chọn một trong hai phương án hiển thị màu: 
  • By value: theo giá trị.
  • By range: theo khoảng xác định.
 • Phần bên dưới là các cột thông số:
  • Value: giá trị tải trọng.
  • Visible: có hiển thị. Nhấn đánh dấu (√), giá trị tương ứng có hiển thị trên biểu đồ, không đánh dấu, không hiển thị. Phương án này làm cho bảng được rút gọn hơn, có thể loại bỏ những giá trị không thuộc phạm vi tầng đang nghiên cứu ra khỏi bảng.
  • Color: màu. Có thể nhấn chọn màu khác,
  • Fill Pattern: mẫu tô.
  • Preview: xem trước.

 • Nhấn OK. biểu đồ màu được hiển thị như hình dưới.

 • Trên mặt bằng, màu tô cho các vùng tương ứng. Thực hiện tương tự với biểu đồ tải sưởi ấm – Calculated Heating Load.

Theo Giáo trình Revit Mep Thiết kế Cơ khí-Điện-Nước
Nguyễn Văn Thiệp


Có thể bạn quan tâm 

Thiết lập chiếu sáng hiệu quả trong Revit MEP

Khóa Học Revit MEP online

Đặt câu hỏi hoặc để lại bình luận

avatar
  Subscribe  
Notify of