Lisp tính tổng độ dài đoạn thẳng (tl )

Lisp tính khối lượng vật tư thiết bị (qtlkt)

Lisp cắt chân DIM (cd)

………………………………………………………………………………………

Anh em vào link này đăng ký trung tâm gửi tặng nhé 

TẢI LISP CAD