Trong vòng 10 năm trở lại đây, do được trực tiếp thiết kế và thẩm định thiết kế các nhà máy xử lý nước thải của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, chúng tôi đã đi tham quan học tập
và thu thập các tài liệu lý thuyết cũng như thực tiễn ở trong và ngoài nước để làm tròn nhiệm vụ của mình.

Trong công việc hàng ngày, chúng tôi nhận ra rằng các tài liệu tham khảo và tra cứu bằng tiếng Việt trong lãnh vực xử lý nước thải còn quá ít nên đã mạnh dạn biên soạn cuốn “Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải” này, mong góp phần vào các tài liệu tham khảo và tra cứu của các kỹ sư chuyên ngành, sinh viên chuyên ngành cấp thoát nước và các cán bộ, công nhân kỹ thuật vận hành nhà máy.

cấp-thoát-nước

Nội dung cuốn sách gồm 15 chương:

 • Chương 1: Nguồn gốc và lưu lượng nước thải.
 • Chương 2: Chất lượng nước thải.
 • Chương 3: Các phương pháp xử lý và xả nước thải vào nguồn tiếp nhận.
 • Chương 4: Các công trình tiền xử lý và xử lý sơ bộ.
 • Chương 5: Xử lý sinh học để khử các hợp chất hữu cơ chứa cacbon, nitơ, photpho.
 • Chương 6: Các quy trình xử lý nước thải bằng bể phản ứng hiếu khí (Aerotank) với bùn hoạt tính lơ lửng.
 • Chương 7: Tính toán, lựa chọn các thiết bị làm thoáng.
 • Chương 8: Bể Aerotank làm việc theo mẻ kế tiếp.
 • Chương 9: Bể lắng đợt II
 • Chương 10: Hồ hiếu khí có thiết bị làm thoáng.
 • Chương 11: Xử lý nước thải bằng vi sinh dính bám trong môi trường hiếu khí.
 • Chương 12: Xử lý nước thải bằng vi sinh yếm khí trong môi trường cặn lơ lửng và môi trường vi sinh dính bám.
 • Chương 13: Xử lý và thải bùn cặn ra nguồn tiếp nhận.
 • Chương 14: Công trình và thiết bị xử lý cặn.
 • Chương 15: Tiệt trùng.

Tham khảo tài liệu tại đây.