Tài liệu cho anh em Tự Động Hóa

Anh em sẽ được gửi tặng các tài liệu quý sau:

  • Tổng quan về thiết bị S7-300
  • Bài giảng về thiết bị PLC
  • Các khối ngắt
  • Các thư viện
  • Kỹ thuật lập trình
  • Đề tài đồ án tốt nghiệp
  • Báo cáo thực tập tốt nghiệp
  • Các ứng dụng thực tế của PLC

Chỉ việc điền thông tin dưới đây và kiểm tra email của bạn

(nhớ điền chính xác các thông tin vì quyền lợi của bạn)

[Tài liệu] Tất tật về S7-300 và các thiết bị PLC khác cho bạn
4.3 (86.34%) 322 votes