Tài liệu giám sát thi công xây dựng

Trong thời đại hiện nay, thuật ngữ “Tư vấn” được sử dụng ở mọi lúc, mọi nơi, như là một đặc trưng của nền kinh tếthị trường. 

Cuộc sống càng phát triển thì sự phân công lao động trong xã hội càng cao và càng mang tính chuyên nghiệp. Vì vậy, bất kì lĩnh vực nào cũng cần có sự tư vấn, như là một giải pháp hữu hiệu  để đạt được các mục tiêu tối ưu, từ luật pháp, y tế đến khoa học, công nghệ… Đặc biệt, trong ngành xây dựng, tư vấn đã trở nên cần thiết và ở một vài trường hợp bắt buộc mang tính pháp luật, đó là “Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Cuốn sáchkhông chỉ giới thiệu các kiến thức cơ bản cho các kĩ sư tư vấn giám sát mà còn cho các kĩ sư tư vấn dự án đầu tư xây dựng.

Tải về: Tài liệu giám sát thi công xây dựng

http://vnk.edu.vn