Cuốn sách có thể dùng làm giáo trình giảng dạy cho các lớp công nhân sửa chữa tủ lạnh và máy điều hòa dân dụng, đồng thời có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, sinh viên điện lạnh và tất cả những người quan tâm đến tủ lạnh và máy điều hòa dân dụng. 

Sửa-chữa-tủ-lạnh-và-máy-điều-hòa-dân-dụng-(Nguyễn-Đức-Lợi)

Nội dung gồm:

 • Chương 1: Nhập môn kỹ thuật lạnh
 • Chương 2: Những kiến thức nhiệt lạnh cơ sở
 • Chương 3: Ga lạnh
 • Chương 4: Cấu tạo của tủ lạnh
 • Chương 5: Động cơ, thiết bị điện và tự động
 • Chương 6: Các đặc tính vận hành của tủ lạnh
 • Chương 7: Sử dụng và bảo quản tủ lạnh
 • Chương 8: Hư hỏng và sửa chữa
 • Chương 9: Cấu tạo của máy điều hòa phòng
 • Chương 10: Động cơ, thiết bị điện và tự động của máy điều hòa
 • Chương 11: Các đặc tính vận hành, tính toán và lựa chọn máy
 • Chương 12: Lắp đặt, sử dụng và bảo dưỡng máy điều hòa
 • Chương 13: Gia công, sửa chữa
 • Chương 14: Các thao tác cơ bản
 • Chương 15: Một số công việc sửa chữa

Tải giáo trình.