Những máy lạnh bị cấm kinh doanh theo quyết định số 14/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành ngày 24 – 05 – 2023, có hiệu lực từ ngày 15-7-2023.

Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới.

Đối tượng áp dụng: Quyết định này áp dụng với cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh hàng hóa quy định tại điều 03 của quyết định này, cụ thể là về sản phẩm điều hòa không khí không ống gió (nội dung tại điều 3 khoản 1.a) và theo phụ lục ban hành kèm theo quyết định tại khoản I.14.

Không cho phép nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh các thiết bị có hiệu suất năng lượng không đáp ứng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu quy định tại các Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), cụ thể như sau:

Lộ trình áp dụng các sản phẩm điều hòa không khí không ống gió có tiêu chuẩn theo TCVN 7830:2015 , thời gian sẽ từ ngày Quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 31/3/2025.

Các sản phẩm điều hòa không khí không ống gió có tiêu chuẩn theo TCVN 7830:2021 sẽ áp dụng từ ngày 1 – 4 -2025.

Sơ lược về TCVN 7830 2015 và 2021 có phạm vi áp dụng với các sản phẩm điều hòa không khí không ống gió

Phạm vi áp dụng những máy lạnh bị cấm kinh doanh

Tiêu chuẩn TCVN 7830:2021 những máy lạnh bị cấm kinh doanh áp dụng đối với các loại máy điều hòa không khí như sau:

Sử dụng máy nén, động cơ (compressor) kiểu kín
Giàn ngưng tụ làm mát bằng không khí
Loại một cụm, hoặc 2 cụm (cục nóng và cục lạnh tách rời).
Có biến tần hoặc không có biến tần (inverter)
Năng suất lạnh danh định đến 12.000W (41.009 BTU/h)
Đối tượng không thuộc phạm vi áp dụng của TCVN 7830:2021

TCVN 7830:2021 không áp dụng đối với máy điều hòa sau:

Máy điều hòa có chức năng làm mát bằng nước
Máy điều hòa có ống gió (VRF, VRV, Multi.)
Máy điều hòa loại đứng sản
Máy điều hòa âm trần (cassette)

Máy điều hỏa có nhiều hơn 2 cụm
Máy điều hòa sử dụng điện 3 pha

Như vậy phần lớn máy lạnh di động và máy lạnh treo tường thế hệ cũ, mức tiêu hao năng lượng lớn sẽ bị cấm kinh doanh, sơ lược về nội dung các sản phẩm máy lạnh bị cấm kinh doanh là không đạt TCVN7830:2015 như sau:

những máy lạnh bị cấm kinh doanh

Như vậy các máy lạnh – điều hòa không khí có hiệu suất năng lượng theo mùa CSPF không đạt như sau: Đối với máy lạnh dưới 15000Btu/h – CSPF phải đạt từ 3.10. Đối với máy lạnh từ 15.000 – 24.000 Btu/h phải đạt CSPF trên 3.00, Máy lạnh từ 24.000 – 41.000 Btu/h phải đạt CSPF từ 2.80

Quy đổi ra ngựa (Hp) tương ứng các máy lạnh không bị cấm kinh doanh như sau:
Máy 1.0Hp – 1.5Hp phải đạt CSPF từ 3.10
Máy 2.0Hp – 2.5Hp phải đạt CSPF từ 3.00
Máy 3.0Hp – 4.5Hp phải đạt CSPF từ 2.80

Các bạn quan tâm đến quyết định số 14/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ down load tại đây

Nếu bạn gặp khó khăn trong công tác tính toán thiết kế, thi công và bóc tách khối lượng hệ thống điều hòa thông gió. Hãy đăng ký học thử Miễn Phí 01 buổi cùng các giảng viên của chúng tôi.