Lớp học vui vẻ

Lớp học gì mà chẳng thấy học viên nào đi muộn, lớp học gì mà học viên nào cũng chuẩn bị cả núi câu hỏi để hỏi giảng viên, lớp học gì mà lúc nào cũng sôi nổi, cười đùa như đã biết nhau lâu lắm rồi ấy.

Giảng viên và học viên trao đổi thoải mái tự nhiên như những người bạn:

Lễ-bế-giảng-lần-thứ-ba-tại-Hà-Nội---VNK-EDU-Ảnh-1

Lễ-bế-giảng-lần-thứ-ba-tại-Hà-Nội---VNK-EDU-Ảnh-2

Khi giảng viên không có nhà:

Lễ-bế-giảng-lần-thứ-ba-tại-Hà-Nội---VNK-EDU-Ảnh-3

Thầy ơi chúng em có bằng rồi nè

Lễ-bế-giảng-lần-thứ-ba-tại-Hà-Nội---VNK-EDU-Ảnh-4

Và cuối cùng Kỷ niệm cùng VNK EDU

Lễ-bế-giảng-lần-thứ-ba-tại-Hà-Nội---VNK-EDU-Ảnh-5

Yêu VNK EDU

Bạn đã muốn học cùng VNK EDU chưa, tham khảo các lớp học tại đây nhé: Lịch khai giảng