Làm về công trình không ai không phải bóc khối lượng đặc biệt là đội ngũ kỹ thuật như các anh em kỹ sư chúng ta .Nhiều vấn đề xảy ra khi đo bóc khối lượng như: Cần bóc chính xác khối lượng nhưng thời gian gấp cần phải bóc nhanh khó tránh khỏi sai sót bóc thiếu ,bóc không chính xác,bóc vật tư chính không có thời gian bóc vật tư phụ  . Vậy cần những gì để hạn chế các sai sót này .

 Chúng ta cần chuẩn bị một số kỹ năng sau : 

1- Một số các lệnh đo bóc thống kê trong cad  : layiso ,layon,layof  (bật tắt layer) ,bcuont ,filter ( đếm block thiết bị ) ,thống kê độ dài (tl ,tg)

2- Có bảng khối lượng mẫu : khối lượng cho khách sạn  ,khối lượng cho tòa nhà ,khối lượng cho nhà máy  ( cái này vô cùng hiệu quả bởi nó tránh được các sai sót hạng mục khi thống kê khối lượng )

3- Hiểu nguyên lý hệ thống ,biện pháp thi công hệ thống : Việc hiểu này giúp bạn không bóc sai ,bóc thiếu .

Mọi khó khăn sẽ được giải quyết khi bạn tham gia khóa học thiết kế điện . Các giảng viên của trung tâm sẽ hỗ trợ bạn . Link tham gia buổi học thử miễn phí 

Các bạn xem chi tiết tại vidieo sau :