Giáo trình AutoCAD 2D – 2007 được biên soạn bởi KS Nguyễn Hải Hưng – Học viện Vnskills (Trường Đại học Quốc gia Hà Nội) với các nội dung chính sau đây:

 • Chương 1: Giới thiệu AutoCad 2007
 • Chương 2: Tổ chức bản vẽ
 • Chương 3: Các bước, lệnh vẽ cơ bản
 • Chương 4: Các lệnh truy bắt đối tượng
 • Chương 5: Lớp và dạng đường nét
 • Chương 6: Kỹ thuật hiệu chỉnh cơ bản
 • Chương 7: Các lệnh vẽ nhanh
 • Chương 8: Kỹ thuật vẽ nâng cao
 • Chương 9: Chữ và kích thước
 • Chương 10: Kỹ thuật hiệu chỉnh nâng cao
 • Chương 11: Khối và thuộc tính
 • Chương 12: Bố trí bản vẽ và in ấn
 • Bài tập

Link down giáo trình

AUTOCAD-2007