Anh-Phi-VNK

Ông Quách Văn Phi

Phó giám đốc CTCP Xây Lắp Và Bảo Dưỡng Cơ điện VNK

Kinh nghiệm: Anh không cao nhưng người khác phải ngước nhìn. Với kiến thức chuyên môn sâu rộng với nhiều kinh nghiệm thực tế xử lý các vấn đề kỹ thuật anh đã đóng góp rất lớn vào các giải pháp kỹ thuật trong thi công, thiết kế hệ thông M&E của công ty.

Anh đã giúp cho nhiều kỹ sư có nhiều kiến thức thực tế về lĩnh vực Cơ – điện, tự tin phỏng vấn xin việc và nâng cao thu nhập tại các công ty nước ngoài.

Hiện đang giảng dạy:

 

Giảng viên Quách Văn Phi
5 (100%) 3 votes