Câu hỏi:

Câu 1: Khi giám sát hệ thống điện, các vật liệu và thiết bị nào sau đây bắt buộc phải yêu cầu kiểm định do phòng thí nghiệm hợp chuẩn thực hiện?

 1. Dây điện các loại
 2. Cáp điện động lực
 3. Áp tô mát
 4. Tất cả các thiết bị trên

Câu 2: Khi nghiệm thu lắp đặt hệ thống điện trong nhà, các thông số kỹ thuật nào sau đây cần phải đo và lập thành biên bản?

 1. Điện trở cách điện hệ thống
 2. Điện áp hệ thống
 3. Cường độ dòng trong hệ thống
 4. Điện trở nối đất an toàn

Câu 3: Kiểm tra tải trọng thang máy do ai thực hiện và theo phương pháp nào?

 1. Do cơ quan chức năng có thẩm quyền
 2. Do trung tâm đo lường chất lượng
 3. Theo trọng lượng quả cân hợp chuẩn
 4. Theo cân đo chính xác tải trọng

Câu 4: Các nhà thầu thi công lắp đặt hệ thống kỹ thuật trong nhà nào dưới đây cần có giấy phép riêng?

 1. Thang máy
 2. Điều hòa không khí
 3. Phòng cháy chữa cháy
 4. Điện

Câu 5: Thiết bị nào dưới đây trong hệ thống điều hòa không khí không cho phép chạy đơn động không tải và đơn động có tải?

 1. Máy lạnh
 2. Quạt lạnh
 3. Máy bơm nước
 4. Máy sấy điện

Câu 6: Khi làm sạch loại ống dẫn nào sau đây cần thổi khí trơ vào trong ống?

 1. Ống dẫn không khí
 2. Ống dẫn nước lạnh
 3. Ống dẫn môi chất lạnh
 4. Ống dẫn nước ngưng

Câu 7: Cần kiểm tra giấy phép hành nghề thợ hàn cho các công việc hàn nào sau?

 1. Ống dẫn môi chất lạnh
 2. Ống dẫn không khí
 3. Ống dẫn nước
 4. Thang máy

Câu 8: Ai là người trong danh sách dưới đây đã ra kế hoạch kiểm soát chất lượng công tác lắp đặt các hệ thống thiết bị  cơ điện trong công trình?

 1. Nhà thầu thi công
 2. Tư vấn thiết kế
 3. Tư vấn giám sát
 4. Chủ đầu tư

Câu 9: Trước khi tiến hành chạy thử liên động thiết bị, những việc nào sau đây bắt buộc phải thực hiện?

 1. Kiểm tra hồ sơ lắp đặt
 2. Kiểm tra nguồn cấp điện, cấp nước, cấp khí nén
 3. Thu thập hồ sơ xác nhận công tác lắp đặt đo hoàn chỉnh
 4. Đo đạc các thông số theo quy định cho mỗi dây chuyền riêng biệt, so sánh với yêu cầu của thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng

Câu 10: Những hoạt động nào dưới đây phải có tư vấn giám sát tại hiện trường ?

 1. Thi công xây dựng công trình
 2. Lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu
 3. Thi công xây lắp các hệ thống kỹ thuật cơ điện
 4. Tất cả các hoạt động trên

Câu 11: Mục đích của công tác giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ là gì?

 1. Đảm bảo thiết bị được lắp đúng vị trí và đảm bảo các thông số của dây chuyền công nghệ
 2. Đảm bảo lắp đặt đúng tiến độ
 3. Đảm bảo an toàn khi lắp đặt
 4. Đảm bảo đúng quy trình lắp đặt

Câu 12: Bộ phận nối đất trong hệ thống chống sét cho công trình cần được sơn bảo vệ theo hình thức nào sau đây?

 1. Sơn Bitum
 2. Sơn Hắc ín
 3. Sơn dẫn điện
 4. Sơn đánh dấu loại vật tư, thiết bị

Câu 13: Tiết diện dây dẫn điện trong công trình được lựa chọn theo điều kiện nào sau đây?

 1. Điều kiện phát nóng
 2. Điều kiện độ bền cơ học
 3. Điều kiện an toàn thi công
 4. Điều kiện kinh tế

Câu 14: Đường dây dẫn  của hệ thống điện nhẹ trong công trình được lắp đặt theo phương án nào dưới đây?

 1. Đi chung với đường dây điện
 2. Đi theo đường dây riêng biệt
 3. Đi chung đường báo cháy tự động
 4. Đi chung với đường dây điện và báo cháy tự động

Câu 15: Bề mặt đường ống nào dưới đây khi lắp đặt trong công trình cần được đặc biệt chú ý giám sát thi công để tránh sự ngưng đọng độ ẩm

 1. Ống dẫn môi chất lạnh
 2. Ống dẫn nước lạnh của hệ thống điều hòa không khí
 3. Ống dẫn nước sinh hoạt
 4. Ống dẫn nước nóng

Giám Sát Thi Công Lắp Đặt Thiết Bị Công Trình

Đáp án:

Câu 1: B, C

Câu 2: A, D

Câu 3: A, C

Câu 4: A, C

Câu 5: A

Câu 6: C

Câu 7: A, D

Câu 8: C

Câu 9: D

Câu 10: A, C

Câu 11: A

Câu 12: C

Câu 13: A

Câu 14: B

Câu 15: A. B