1- Mục đích quy định form tủ điện

  • Bảo vệ an toàn cho người sử dụng, nên tủ thường quy định có IPxxB
  • Bảo vệ các dị vật ngoài văng vào tủ, tủ cần đảm bảo có IP2x trở lên
  • Form tủ quy định quy cách ngăn chia không gian cho: Busbar, Thiết bị và Điểm nối

2- Các loại form tủ điện

Có 4 loại Form tủ điện:

  • Form1
  • Form 2 (2a, 2b)
  • Form 3 (3a, 3b)
  • Form 4 (4a, 4b)

1- Form 1:

Không có ngăn cách trong tủ điện, có thể có các tấm mica hay tôn che ngay chỗ nối cấp điện vào Busbar cho đỡ nguy hiểm

form tủ điện

2- Form 2:

An toàn hơn form 1 do Bus bar được che chắn bởi vách ngăn

form tủ điện

Form2b an toàn hơn Form2a, do tấm ngăn cách ly luôn Busbar và phần thiết bị + điểm đấu nối

form tủ điện

3- Form3:

Có vách ngăn cách ly Busbar, vách ngăn cách ly các lớp thiết bị theo tầng độc lập

form tủ điện

Form3b an toàn hơn 3a, do form3b có thêm vách ngăn cách ly riêng cho phần đấu nối

form tủ điện

4- Form4:

Form tủ điện này an toan nhất, do các phần busbar, thiết bị và phần kết nối ngoại vi đều được cách ly bởi các vách ngăn, cáp vào tủ bắt buộc qua cable gland chứ không thả máng đi vào tự do

form tủ điện

Form4b sẻ an toàn hơn form4a, do form4b có vách ngăn cách ly phần đấu nối độc lập với phần thiết bị và busbar, trong khi form4a cho gom chung phần đấu nối với thiết bị

form tủ điện

Bạn gặp khó khăn trong Tính toán thiết kế tủ điện .Hãy đăng ký học thử miễn phí 01 buổi cùng các chuyên gia của chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp bạn