Hiểu về thiết bị và sử dụng thiết bị phù hợp trong hệ thống kỹ thuật là nhiệm vụ quan trọng của anh em làm kỹ thuật . Trong chuỗi video phân tích hệ thống kỹ thuật trung tâm gửi tới bạn video :” Đọc và phân tích thông số aptomat miniature circuit breakers” 

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc phân tích và đọc bản vẽ cũng như kiểm soát chất lượng thiết kế điện , thiết kế nước và trở thành kỹ sư thiết kế giỏi vui lòng đăng ký tham dự buổi khai giảng MIỄN PHÍ để được hỗ trợ giúp đỡ từ các giảng viên và trung tâm 

Khóa thiết kế điện : ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY

Khóa thiết kế tủ điện : ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY