Để có thể lập dự toán chắc chắn các bạn cần phải nắm vững định mức và những quy định của nhà nước trong lập dự toán.

Những tài liệu quý báu sau đây chúng tôi xin gửi đến các bạn để có thể lập lên một bản dự toán tốt cho công trình theo định mức và quy định của nhà nước.

Link tải định mức và quy định nhà nước về lập dự toán

Nếu bạn nào muốn chở thành chủ thầu xây lắp và có thu nhập vượt trội không từ lương thì chắc chắn cần phải tham dự lớp học dự toán dưới đây:

Khóa học dự toán cho hạng mục cơ điện