Sơ đồ hệ thống Camera điển hìnhCấu hình chi tiết

Chức năng các nút điều khiển, kết nối: Hình ảnh:

Mặt trước: