Công trình được chia thành 3 cấp chống sét:

 • Cấp I: Những công trình trong đó toả ra các chất khí hoặc hơi cháy, cũng như các bụi hoặc sợi dễ cháy chuyển sang trạng thái lơ lửng và có khả năng kết hợp với không khí hoặc chất oxy- hoá khác tạo thành hỗn hợp nổ , có thể xẩy ra ngay trong điều kiện làm việc bình thường kể cả điều kiện làm việc bình thường nán hạn ( mở hoặc đóng các thiết bị , chứa hoặc rót các chất dễ bắt lửa hoặc các chất lỏng chảy qua lại các bình để hở . . .). Khi xảy ra nổ sẽ gây ra những phá hoại lớn và làm chết người.
 • Cấp II: Những công trình trong đó có toả ra các chất khí, hơi , bụi hoặc sợi cháy và có khả năng kết hợp với không khí hoặc các chất oxy-hoá khác tạo thành các hỗn hợp nổ. Nhưng khả năng này chỉ xảy ra khi có sự cố hoặc làm sai quy tắc, không thể xảy ra trong khi làm việc bình thường. Khi xảy ra nổ chỉ gây ra những hư hỏng nhỏ và không chết người.
  Thuộc cấp II còn kể cả những kho chứa các vật liệu nổ và dễ bắt lửa, đựng trong bao bì bằng kim loại.
 • Cấp III: Tất cả những công trình còn lại.
  Một số công trình nằm trong phạm vi chống sét cấp III nhưng có tầm quan trọng đặc biệt về chính trị, kinh tế thì được nâng lên cấp II như trụ sở làm việc cấp Nhà nước, Đài Phát thanh, Truyền hình, nhà ở cho người sử dụng cấp cao . . .

Nội dung công việc chống sét cho công trình kiến trúc

 • Với nhà có chống sét cấp I, cấp II phải : Chống sét đánh thẳng , chống sét cảm ứng tĩnh điện và cảm ứng điện từ và chống sét từ các đường dây và đường ống bằng kim loại dẫn vào công trình.
 • Với nhà có chống sét cấp III phải : Chống sét đánh thẳng và chống sét từ các đường dây và ống kim loại dẫn vào công trình.
 • Những công trình thấp tầng, chung quanh và khu vực có nhiều nhà cao đã làm chống sét hoặc chung quanh nhà có nhiều cây cao hơn nhà nhiều thì có thể không cần chống sét đánh thẳng.
 • Khi cơ quan tư vấn thiết kế chống sét cho ngôi nhà, họ đã điều tra đầy đủ số liệu về địa chất, địa hình, đặc điểm của khí hậu và môi trường chung quanh, đặc điểm kết cấu cũng như đặc điểm sử dụng của công trình. Khi lập hồ sơ đảm bảo chất lượng chống sét cho công trình cần lưu trữ những cơ sở của thiết kế chống sét cho công trình.
  Chống sét cho công trình phải đảm bảo an toàn về mặt bảo vệ, bền vững trong quá trình sử dụng công trình lâu dài và có chú ý đến vẻ đẹp của công trình nữa.
 • Việc thiết kế chống sét được Công ty tư vấn thiết kế lập thành hồ sơ trong bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật cho công trình. Cần dựa vào yêu cầu thiết kế để kiểm tra chống sét .
 • Khi sét đánh thẳng vào thiết bị thu sét bố trí bên ngoài hoặc gần phạm vi bảo vệ của một công trình có thể phát sinh hiện tượng sét đánh lặp lại lần thứ hai, thứ ba…đó là do hiện tượng cảm ứng tính điện hoặc cảm ứng điện từ.
 • Đơi với công trình chống sét cấp I, cấp II mọi bộ phận kim loại đang chứa đựng trong nhà như các máy móc, bình, bồn chứa làm bằng kim loại, đều phải nối đất. Việc nối này phải thực hiện bằng phép hàn để đảm bảo tính dẫn sét.

Số liệu về mật độ sét đánh tại Việt Nam:

Giá trị mật độ sét đánh được các trạm khí tượng ghi lại và làm thống kê do Viện Vật lý Địa cầu nước Việt Nam cung cấp sau đây:

Ứng dụng quản lý Thu Chi cá nhân (chi tiêu cá nhân) - Excel

Bạn có muốn nhận bộ tài liệu: Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn IEC ?
Tải ngay: https://vnk.edu.vn/ebook-huong-dan-thiet-ke-lap-dat-dien-theo-iec/