–  Vào manage/Electrical setting  cửa sổ cài đặt xuất hiện

– Cài đặt điện áp:

–  Cài đặt điện áp tủ điện

– Cài đặt thang máng cáp

 • Single  line symbology: ký hiệu đơn tuyến
 • Two  line symbology: ký hiệu 2 tuyến
 • Rise symbol: Tuyến tháng máng cáp đi lên
 • Drop symbol: Tuyến thang máng cáp đi xuống
 • Slash: gạch chéo
 • Slash – Filled: gạch chéo có tô 1 nửa
 • Back Slash: dấu gạch chéo ngược
 • Back Slash – Filled: gạch chéo ngược có tô 1 nửa
 • Wye: hình chữ y
 • Reverse Wye: Hình chữ y đảo ngược
 • Cross- No outline: Băng qua không có đường viền.

– Kiểm tra và bổ xung kích thước thang máng cáp theo yêu cầu dự án

Làm hoàn toàn tương tự cho phần ống điện

Cài đặt các tham số tính toán

 • Load caculation: Tính toán các tải
 • Load classifacation: Phân loại tải
 • Demand factor: Hệ số đồng thời
 • Slect the load class for use with spaces: Lựa chọn cấp tải sử dụng tính toán

Giảng viên Quách Văn Phi

________________

VNK EDU gửi tặng bạn “Bộ hồ sơ vẽ Shopdrawing trên Revit MEP điển hình – Chung cư Hateco
Nhận tài liệu
Bản vẽ shopdrawing revit mep điển hình chung cư hateco

________________
Trải nghiệm buổi học thử miễn phí khóa học “Khóa học Revit MEP” giúp bạn nắm bắt tổng quan kiến thức về phần mềm này

________________