Là toàn bộ chương trình được lưu trong bộ nhớ dưới dạng các khối chương trình (OB, FC, FB..) và được thực hiện với chu kỳ quét. Để có thể thực hiện một chương trình điều khiển. Tất nhiên PLC phải có tính năng như một máy tính. Nghĩa là phải có một bộ vi xử lý trung tâm (CPU), một hệ điều hành, một bộ nhớ chương trình để lưu chương trình cũng như dữ liệu và tất nhiên phải có các cổng vào ra để giao tiếp với các thiết bên ngoài. Bên cạnh đó, nhằm phục vụ bài toán điều khiển số, PLC phải có các khối hàm chức năng như Timer, Counter, và các hàm chức năng đặc biệt khác.

Các tín hiệu kế nối PLC:

+ Tín hiệu số: là tín hiệu dạng Boolean, có giá trị từ 0 hoặc 1.

Vd: tín hiệu từ nút nhấn, công tắc hành trình…

+ Tín hiệu tương tự: Là tín hiệu liên tục từ 0-10VDC hoặc từ 4- 20mA

Vd: Tín hiệu từ Loadcell, Sensor đo mức…

+ Các tín hiệu khác: Bao gồm các tín hiệu giao tiếp máy tính, giao tiếp với các thiết bị bên ngoài bằng các chuẩn giao tiếp khác nhau như RS232, RS 485…

Các Module trong S7_300:

+ Module nguồn ( PS: power Supply)

+ Module CPU

+ Module tín hiệu vào ra (SM: signal  Module): Bao gồm tín hiệu số, tín hiệu tương tự…

+ Module truyền thông (IM: Interface Module) : Module ghép nối , là loại Module có chức năng ghép nối từng loại Module lại với nhau.

Ví dụ: IM360: Module truyền

IM361: Module nhận

+ Module chức năng ( FM : Function Module): Module có chức năng riêng biệt như điều khiển servo, điều khiển vị trí.

+ Module truyền thông ( CP: communication Module)

Bộ nhớ PLC: có 3 vùng chính

Vùng chứa chương trình ứng dụng:

OB (Organization Block): chứa chương trình chính.

FC ( Function): Chứa chương trình chính được tổ chức thành hành và có khả năng trao đổi dữ liệu với bất kỳ 1 khối chương trình nào khác. Các dữ liệu này phải  được xây dựng thành một khối liệu riêng.

FB ( function Block): chứa chương trình chính được tổ chức thành hàm và có khả năng trao đổi dữ liệu với bất kỳ 1 khối chương trình nào khác.Các dữ liệu này phải được xây dựng thành 1 khối dữ liệu riêng.

Vùng chứa tham số hệ số điều hành và chương trình ứng dụng:

I ( process image input) : Miền dữ liệu các cổng vào số, trước khi bắt đầu thực hiện chương trình, PLC sẽ đọc giá trị logic của tất cả các cổng đầu vào và cất chúng trong 1 vùng nhớ I. Thông thường chương trình ứng dụng không đọc trực tiếp trạng thái logic của cổng vào số mà chỉ lấy dữ liệu của tổng và từ bộ đệm I.

Q (process Image Output): Miền bộ đệm các dữ liệu cổng ra số. Kết thúc giai đoạn thực hiện chương trình, PLC sẽ chuyển giá trị logic của bộ đệm Q tới các cổng ra số. Thông thường chương trình không trực tiếp gần giá trị tới tận cổng ra mà chỉ chuyển chúng tới bộ đệm Q.

T (Timer) : Miền nhớ phục vụ bộ thời gian bao gồm việc lưu trữ giá trị thời gian đặt trước, giá trị đến thời gian tức thời cũng như giá trị logic đầu ra của bộ thời gian.

C (Counter) : Miền nhớ phục vụ bộ đếm bao gồm việc lưu trữ giá trị đặt trước, giá trị đến tức thời và giá trị logic đầu ra của bộ đệm.

PI: Miền địa chỉ cổng vào của các module tự. Các giá trị tương tự tại cổng vào của module tương tự sẽ được module đọc và chuyển tự động theo địa chỉ. Chương trình ứng dụng có thể truy cập miền nhớ PI theo Byte, từng từ PIW hoặc PID.

PQ: Miền địa chỉ cổng ra cho các module tương tự. Các giá trị theo những những địa chỉ này sẽ được module tương tự chuyển tới các cổng ra tương tự. Chương trình ứng dụng có thể truy nhập miền nhớ PQ theo Byte( PQB) từng từ (PQW )hoặc theo từng từ kép (PQD).

Vùng chứa dữ liệu:

DB (Data Block): Miền chứa dữ liệu được tổ chức thành khối. Kích thước cũng như số lượng khối do người sử dụng quy định, Phù hợp với từng bài toán điều khiển. Chương trình có thể truy nhập miền này theo theo từng bit (DBX), byte (DBB), từ (DBW) hoặc từ kép (DBD).

L (local data block): Miền dữ liệu địa phương, được các khối chương trình OB, FC, FB tổ chức và sử dụng cho các biến nháp tức thời và trao đổi dữ liệu của biến hình thức với khối lượng chương trình gọi nó. Toàn bộ vùng nhớ sẽ bị xóa sau khi khối khối lượng thực hiện xong. Có thể truy nhập theo từng bit( L), byte( LB), từ ( LW), hoặc từ kép (LD).

Đơn vị chính của CPU 312C

Hình: CPU 312C

Hình: CPU 312C

  1. Chỗ cắm thẻ nhớ.
  2. Đèn báo trạng thái
  3. Chốt tháo thẻ nhớ.
  4. công tắc chọn trạng thái
  5. Cổng truyền thông 2X2 Profibus PtP hoặc DP
  6. Cổng truyền thông MPI

________________
Trải nghiệm buổi học thử miễn phí “khóa học PLC” giúp bạn nắm bắt tổng quan kiến thức về PLC.

Khóa học PLC S7 300

Khóa học PLC Mitsubishi

________________